KOS2001

    Tieteen termipankista

    Kääntämisen opetussanasto. Turun yliopisto, Kääntämisen ja tulkkauksen keskus 2001. http://signum.utu.fi/pedaterm/