Monitieteinen termityö

  Tieteen termipankista
  Monitieteinen humanististen alojen termityöhanke

  Vuonna 2015 aloittaneen hankkeen tarkoituksena on kartoittaa humanististen tieteiden yhteistä käsitteistöä ja saattaa sitä avoimeen tietokantaan Tieteen termipankkiin. Hankkeen keskeinen työmuoto on laatia monitieteisesti sellaisten tieteellisten termien määritelmiä ja kuvauksia, jotka ovat yhteisiä useammalle humanistiselle tieteenalalle. Työ sisältää yhteisten termien nykyisten käyttöalojen sekä käsitehistorian kartoittamista. Tieteen termipankin mediawikialusta mahdollistaa kollektiivisen kirjoittamisen ja sisältöjen muokkaamisen yhteistyössä. Tavoitteena on vakiinnuttaa monitieteinen termityö myös osaksi humanististen tiedekuntien oppiaineiden käytänteitä ja erityisesti jatkokoulutusta. Yhteistyö alkaa filosofian, kirjallisuudentutkimuksen, estetiikan, semiotiikan, kielentutkimuksen ja teatteritieteen oppiaineiden välillä, mutta tervetulleeksi toivotetaan kaikki humanistiset oppiaineet. Hanketta ovat rahoittaneet vuosina 2015–2019 Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan tulevaisuusrahasto, Suomen kulttuurirahasto ja Koneen säätiö. Vuosiksi 2018–19 Kordelinin säätiöltä saadun rahoituksen ansiosta historian oppiaine liittyi kiinteämmin mukaan ryhmän toimintaan. Vuosina 2020–21 monitieteistä termityön asiantuntijaryhmää rahoitti Koneen Säätiö. Työn tuloksista hyötyvät eri tieteenalojen tutkimus, opetus, monitieteinen keskustelu sekä tieteen yleistajuistaminen. Yhteistyö on tarkoitus laajentaa koskemaan Suomen kaikkia yliopistoja.

  Rahoittajina ovat toimineet Suomen Kulttuurirahasto, Koneen Säätiö, Kordelinin säätiö sekä Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan tulevaisuusrahasto.  Monitieteiseen termityöhön ja käsiteanalyysiin perehdyttäviä aineistoja
  Lista monitieteisistä termeistä

  Työryhmässä mukana

  Johanna Enqvist, FT (arkeologia, perinnöntutkimus)
  Teemu Ikonen, FT dos. (kirjallisuudentutkimus)
  Hanna Kemppi, FT (taidehistoria)
  Harri Kettunen, FT, dos. (koordinaattori; tieteidenvälisyys)
  Aino Kukkonen, FT (teatteritiede)
  Elina Lehtonen, FT (geologia)
  Eemi Nordström, FM (antropologia)
  Tiina Onikki-Rantajääskö, FT, prof. (suomen kieli, kielitiede)
  Jouko Nurmiainen, FT (historia)
  Jyrki Pöysä, FT, dos. (folkloristiikka)
  Saara Toukolehto, FT (antropologia)
  Janne Vanhanen, FT (estetiikka)
  Tommi Vehkavaara, FL (filosofia, semiotiikka)  Termiaivoriihet

  Termihanke pitää avoimia tilaisuuksia, joihin kaikki termeistä kiinnostuneet ovat tervetulleita kuuntelemaan alustuksia ja keskustelemaan!

  Syksyn 2023 tilaisuudet (27.9. etänä; 23.11. HY:n Metsätalon salissa 10):

  ke 27.9. klo 12-14, Eemi Nordström alusti aiheesta "Anomaliat osoittavat luokittelun heikkoja kohtia"
  to 23.11. klo 12-14, Harri Kettunen ja Jyrki Pöysä alustivat termistä "hirviö"

  Kevään 2023 tilaisuudet (24.1. Kaisa-talon ryhmätyötilassa 6005, 6. krs ja 27.4. & 23.5., jolloin kokouspaikkana HY:n päärakennuksen sali U2071]):

  ti 24.1. klo 11-13, Anne Koskinen alusti aiheesta "Töistä taideteoksiin – kontrastiivista tarkastelua"
  to 27.4. klo 12-14, Jyrki Pöysä alusti aiheesta "Kivistä ja maailmallisuudesta."
  ti 23.5. klo 12-14, Harri Kettunen alusti aiheesta "Kategoriat, käsitehierarkiat, taksonomiat ja ontologiat"

  Syksyn 2022 tilaisuudet (Kaisa-talon ryhmätyötilassa 6005, 6. krs [paitsi 27.9., jolloin kokouspaikkana HY:n päärakennuksen sali U3039]):

  ti 27.9. klo 11-13, tieteidenvälisyys (Tieteen termipankin uusi aihealue), alustajana Harri Kettunen ja Risto Willamo
  ti 15.11. klo 11-13, Tommi Vehkavaara alusti aiheesta "idealismi"
  ti 13.12. klo 11-13, Johanna Enqvist alusti aiheesta "data"

  Kevään 2020 kokoukset (Kaisa-talon ryhmätyötilassa 6005, 6. krs):

  ke 22.1. klo 11-13, terminä "kulttuurinen omiminen" - aiheesta alusti Teemu Ikonen
  ti 11.2. klo 11-13, aiheesta "termien, käsitteiden ja/vai tieteiden luokittelu" alusti Tommi Vehkavaara
  ke 11.3. klo 11-13, terminä "transgressio" - aiheesta alusti Janne Vanhanen

  HUOM! Kevään seuraavat termikokoukset on toistaiseksi peruttu koronavirustilanteen vuoksi. Uusista aikatauluista tiedotetaan, kunhan tilannekuva selviää.
  (ke 15.4. klo 11-13, termeinä "käsitehistoria" ja "poliittisten aatteiden historia" - aiheesta alustaa Jouko Nurmiainen)
  (ke 13.5. klo 11-13, aihe ja alustaja ilmoitetaan myöhemmin)

  Kevään ohjelmasta tiedotetaan tällä sivulla, Termipankin facebookissa ja monitieteisen termityön sähköpostilistalla (ks. liittymisohjeet alempaa).

  Syksyn 2019 kokoukset:

  Kaikki syksyn 2019 kokoukset pidettiin Kaisa-talon ryhmätyötilassa 6005 tiistaisin klo 11-13
  24.9., terminä "teos" – aiheesta alusti Janne Vanhanen
  29.10., terminä "yhteiskunta" – aiheesta alusti Jouko Nurmiainen
  19.11., terminä "esine" - aiheesta alusti Johanna Enqvist
  10.12., terminä "tyyli" - aiheesta alustai Hanna Kemppi.

  Kevään 2019 kokoukset:

  ke 30.1. klo 10-12, terminä "adaptaatio" - aiheesta alusti Teemu Ikonen, Kaisa-talon ryhmätyötila 6005 (6. krs),
  ti 26.2. klo 10-12, terminä "groteski" - aiheesta alusti Aino Kukkonen, Kaisa-talon ryhmätyötila 6005 (6. krs)
  ti 19.3. klo 10-12, terminä "jälkiklassinen narratologia" - aiheesta alusti Teemu Ikonen, Kaisa-talon ryhmätyötila 6005 (6. krs)
  ti 16.4. klo 11-13, terminä "variaatio" - aiheesta alusti Aino Kukkonen, Kaisa-talon ryhmätyötila 4005 (4. krs)
  ti 14.5. klo 11-13, terminä "funktio" - aiheesta alusti Tommi Vehkavaara, Kaisa-talon ryhmätyötila 6005 (6. krs)
  ti 4.6. klo 11-13, terminä "implikaatio" - aiheesta alusti Tommi Vehkavaara, Kaisa-talon ryhmätyötila 6005 (6. krs).


  Vuoden 2018 kokoukset:

  ke 7.2. klo 15-17, terminä "kirjoitus" - aiheesta alusti Janne Vanhanen, Kaisa-talon ryhmätyötila 6005 (6. krs)
  ke 7.3. klo 15-17, terminä "tulkinta" - aiheesta alusti estetiikan dosentti Kalle Puolakka, Kaisa-talon ryhmätyötila 6005 (6. krs)
  ke 28.3. klo 15-17, terminä "pragmaattinen maksiimi" - aiheesta alusti Tommi Vehkavaara, Kaisa-talon ryhmätyötila 6005 (6. krs)
  ke 25.4. klo 11-13, terminä "historia" - aiheesta alusti Jouko Nurmiainen, Kaisa-talon ryhmätyötila 6005 (6. krs)
  ke 9.5. klo 11-13, terminä "valta" - aiheesta alusti Suomen ja Pohjoismaiden historian professori Anu Lahtinen, Kaisa-talon ryhmätyötila 6005 (6. krs)
  ke 16.5. klo 11-13, terminä "habit" - aiheesta alusti dosentti Erkki Kilpinen, Kaisa-talon ryhmätyötila 6005 (6. krs)
  ke 26.9. klo 10-12, terminä "identiteetti" - aiheesta alusti Jouko Nurmiainen, Kaisa-talon ryhmätyötila 6005 (6. krs)
  ke 24.10. klo 10-12, terminä "estetiikka" - aiheesta alusti Janne Vanhanen, Kaisa-talon ryhmätyötila 6005 (6. krs)
  ke 14.11. klo 10-12, terminä "kulttuuri" - aiheesta alusti Johanna Enqvist, Kaisa-talon ryhmätyötila 6005 (6. krs)
  ke 12.12. klo 10-12, terminä "kansa" - aiheesta alusti Jouko Nurmiainen, Kaisa-talon ryhmätyötila 6005 (6. krs)

  Termihankkeen kokouksia pidetään n. kuukauden välein vuoden 2020 yliopistolukukausien aikana. Tervetuloa!

  Kokousmuistiot


  performanssi (26.2.2015), representaatio (19.3.2015), intentionaalisuus ja merkitys (19.4.2015), diskurssi ja teksti (30.4.2015), affekti, sympatia ja empatia (28.5.2015), kuva ja kauneus (4.6.2015), merkki (17.9.2015), realismi (22.10.2015), kritiikki (26.11.2015), postmoderni (17.12.2015), naturalismi (14.1.2016), fenomenologia (15.2.2016), teksti (14.3.2016), koodi (24.4.2016), ilmaisu (16.5.2016), immersio (26.9.2016), formalismi (24.10.2016), biosemiotiikka ja biosemiosis (21.11.2016), kertomus (17.2.2017), laji (15.3.2017), hybridi (19.4.2017), jälki (16.5.2017), kirjoitus (7.2.2018; alustuksen kalvot), tulkinta (7.3.2018; alustuksen kalvot), pragmatismi ja pragmatismin maksiimi (28.3.2018; alustuksen kalvot), historia (25.4.2018), valta (9.5.2018), identiteetti (26.9.2018), estetiikka, alustuksen kalvot (24.10.2018), kulttuuri (14.11.2018), kansa (12.12.2018), adaptaatio (30.1.2019), groteski (26.2.2019), jälkiklassinen narratologia (19.3.2019), variaatio (16.4.2019), funktio, alustuksen kalvot (14.5.2019), implikaatio, alustuksen kalvot (4.6.2019), teos, alustuksen kalvot (24.9.2019), yhteiskunta (29.10.2019), esine, alustuksen kalvot (19.11.2019), kulttuurinen omiminen, alustuksen kalvot (22.1.2020), termien, käsitteiden ja/vai tieteiden luokittelu, alustuksen kalvot (11.2.2020), transgressio, alustuksen kalvot (11.3.2020).

  Postilista

  Hankkeen kuulumisista ja termikokouksista pysyy parhaiten perillä liittymällä sähköpostilistaan hum-termityo (at) helsinki.fi, joka tapahtuu seuraavasti: lähetä osoitteeseen majordomo@helsinki.fi seuraavanlainen viesti (jätä aihekenttä tyhjäksi):
  subscribe hum-termityo oma sähköpostiosoite
  Automaattisen vastausviestin mukana tulee myös ohjeet listalta eroamisesta.

  Hankkeen julkaisuja ja esityksiä

  Aino Kukkonen, Janne Vanhanen, Markku Roinila ja Tiina Käkelä-Puumala: Käytännön monitieteisyyttä eli humanistinen termityöpäivä 4.11.2016 (Termipankin blogi)
  Janne Vanhanen: Sanat liikkeessä: kääntäminen ja kääntymättömyys (Termipankin blogi)
  Tiina Käkelä-Puumala & Markku Roinila (UT & UH) Interdisciplinary terminological work, Family resemblance and interdisciplinary concept analysis (Crossing Borders, Helsinki, 29. - 30. 10. 2015) Video available of the presentation.
  Markku Roinila: Tieteenvälisiä termiseikkailuja
  Juuso-Ville Gustafson, Aino Kukkonen ja Janne Vanhanen: Theory and Practice of Interdisciplinary Terminology in Humanities: First Impressions (Workshop Open Access and New Forms of Academic Collaboration: A Humanities Perspective, 5. 11. 2015); Esityskalvot
  Teemapaketti Open access-julkaisemisesta (Niin & Näin 1/2016; paketti on kokonaisuudessaan luettavissa verkossa: http://www.netn.fi/lehti/niin-nain-116)
  Tiina Käkelä-Puumala: Kirjallisuudentutkimuksen yhteinen termitietokanta kaikkien ulottuville (Termipankin blogi)
  Markku Roinila: Ohjeita monitieteiseen termityöhön
  Workshop Open Access and New Forms of Academic Collaboration: A Humanities Perspective (5. 11. 2015)
  Monitieteisen termihankkeen kokousmuistiot
  Hanketta koskeva powerpoint-esitys (suomeksi)

  Multidisciplinary term project in the humanities
  Resumé in English


  The goal of the project is to map and analyze common concepts in the humanities and document the results to an open access termbase the Helsinki Term Bank for the Arts and Sciences. The project started in February 2015 with five disciplines: philosophy, literature studies, aesthetics, theatre studies and semiotics. The work includes mapping and analysis of current uses of the terms and their conceptual history, providing cross-references between different areas of research.

  The project organizes monthly meetings that focus on multidisciplinary terms. Each meeting has one or two theme concepts, which are discussed in terms of their conceptual history, related concepts in different fields, Finnish translation, an so on. The results of the discussion are used in updating the existing term entries and creating new ones in the Helsinki Term Bank for the Arts and Sciences. Since 2015, the theme concepts have included such multidisciplinary terms as performance, representation, intentionality, meaning, discourse and text. The project has been funded by the Faculty of Arts in the University of Helsinki (2015), The Finnish Cultural Foundation (2015), and the Kone Foundation (2016, 2020-2021).