Termityön merkitseminen tutkimustietojärjestelmään ja julkaisuluetteloon

  From Tieteen termipankki

  Tieteen termipankilla on kausijulkaisun status sekä ISSN-tunnus: ISSN 2489-7035. Termipankin käsitesivun kirjoittaja tai merkittäviä muokkauksia tehnyt voi osoittaa työpanoksensa tutkimustietojärjestelmässä ja julkaisuluettelossaan. Jufo-luokitusta termipankilla ei toistaiseksi ole eikä se täytä vertaisarviointitunnuksen ehtoja.

  Omat termipankkiin tehdyt muokkaukset voi tarkistaa valitsemalla Tieteen termipankin vasemmasta palkista kohdasta Toimintosivut, sen jälkeen Käyttäjän muokkaukset ja kirjoittamalla oma käyttäjätunnus (etunimi ja sukunimi) avautuvaan kenttään. Jokaisella sivulla on lisäksi sivuhistoria (Historia-linkki yläreunassa), josta oma työpanos näkyy merkkimäärissä ja muokkausajankohtaan viitaten dokumentoituna.

  Termipankin luonne julkaisuna on kahtalainen: se on sekä tieteellinen että yleistajuistava. Käsitesivuja eli termiartikkeleita voivat kirjoittaa vain kunkin aihealueen eli tieteenalan asiantuntijastatuksen saaneet tutkijat. Termien määritelmät ovat tieteellisiä ja perustuvat tutkimukseen sekä tutkimustyössä vakiintuneisiin merkityksiin ja määrittelyihin. Selitteissä kuvataan mm. käsitehistoriaa ja teoriakehystä, jonka näkökulmasta termiä tieteenalalla käytetään. Termien selitteissä sekä lisätiedoissa voidaan toisaalta antaa myös yleistajuistavaa tietoa. Tieteellisen ja yleistajuistavan tiedon suhde vaihtelee yksittäisillä käsitesivuilla.

  Termityö tutkimustietojärjestelmässä (TUHAT tms.)

  Voit tallentaa termipankissa tehdyn julkaisun valitsemalla julkaisuluokan seuraavista vaihtoehdoista sen mukaan, tallennatko tietojärjestelmään kuvauksen kirjoittamiesi artikkelien kokonaismäärästä vai yksittäisiä artikkelijulkaisuja ja arvioitko julkaisusi tieteelliseksi artikkeliksi, tieteellistä tietoa soveltavaksi ammatilliseksi julkaisuksi vai yleistajuiseksi artikkeliksi:

  • Jos termipankkiin tuotettuja artikkeleita on paljon ja ne ovat suhteellisten lyhyitä, termipankissa tehdyn työn voi ilmoittaa tietokantoihin liittyvänä kontribuutiona (esim. "Tietoaineistot/Datasets" TUHATissa), jolloin tallennetaan kuvaus artikkelien kokonaismäärästä. Kokonaisuuden lisäksi pisimmät ja parhaimmat artikkelit voi tallentaa erikseen myös yksittäisinä artikkelijulkaisuina:
  • OKM-julkaisutyyppi B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä/Non-refereed journal articles: Valitse TUHATissa "Artikkelijulkaisu/Contribution to journal" > "Artikkeli/Article" ja julkaisukategoriaksi "Tieteellinen/Scientific", mikäli olet tuottanut määritelmää koskevaa tietoa ja se perustuu omaan tutkimustoimintaasi tai luo katsauksen aiempaan tutkimukseen (ns. katsausartikkeli). Termipankin toiminta ei nykyisellään täytä vertaisarviointitunnuksen ehtoja, joten valintana on "Ei vertaisarvioitu/Not peer-reviewed".
  • OKM-julkaisutyyppi D1 Artikkeli ammattilehdessä/Article in a trade journal: Valitse TUHATissa "Artikkelijulkaisu/Contribution to journal" > "Artikkeli/Article" ja julkaisukategoriaksi "Ammatillinen/Professional", mikäli olet tuottanut ensi sijassa aiempaan tutkimukseen perustuvaa soveltavaa tietoa tai yleistajuistavaa tietoa selitteisiin.
  • OKM-julkaisutyyppi E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli/Popularised article, newspaper article: Valitse TUHATissa "Artikkelijulkaisu/Contribution to journal" > "Artikkeli/Article" ja julkaisukategoriaksi "Yleistajuinen/General public", mikäli olet tuottanut ensi sijassa yleistajuistavaa tietoa selitteisiin.
  • Julkaisun otsikoksi merkitään kaikissa em. tapauksissa käsitesivun nimi (esim. Arkeologia:arkeologinen kohde) ja julkaisuksi lisätään Tieteen termipankki kohdassa "Lehti/Journal". TUHATissa linkki käsitesivulle tallennetaan kohtaan "Pääsy sähköiseen versioon (kokoteksti)/Electronic version(s) of this work", dokumentin versioksi merkitään "Muu versio/Other version", käyttöoikeudeksi "Avoin/Open" ja dokumentin lisenssiksi "CC BY-SA" (huom. tämä ei koske Oikeustieteen termitietokantaa).
  • Tutkimustietojärjestelmässä on hyvä ilmoittaa myös julkaisun yhteys infrastruktuuriin: TUHATissa kohdassa "Relaatiot/Relations" valitse "Laitteet/Researchinfrastuctures": Helsinki Term Bank for the Arts and Sciences [aik. Bank of Finnish Terminology in Arts and Sciences].
  • Jos muokkaat jonkun toisen kirjoittamaa/aloittamaa käsitesivua niin merkittävästi, että artikkeli voidaan katsoa uudeksi julkaisuksi, tallenna se yhteisjulkaisuna ja merkitse myös alkuperäisen julkaisun tekijä uuden julkaisun kirjoittajaksi. Jos tekijöitä on 1—3, kaikki kirjoittajat on syytä mainita. Jos tekijöitä on useampi kuin kolme, voit merkitä tekijäksi julkaisun aloittajan — vapaamuotoiseen julkaisuluetteloon on hyvä lisätä merkintä et al./ym. sekä mainita ensimmäisen version julkaisuajankohta. Muokkauksen merkittävyyttä on punnittava tapauskohtaisesti, mutta karkeasti arvioiden merkittävänä voi pitää muutosta, joka koskee yli kolmasosaa käsitesivun tekstistä.

  Termityö omassa julkaisuluettelossa

  • Sijoita julkaisu julkaisuluetteloon joko kohtaan B Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset/Non-refereed scientific articles, D Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut/Publications intended for professional communities tai E Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut/Publications intended for the general public sen mukaan, minkä OKM-julkaisutyypin olet sille valinnut (ks. Suomen Akatemian verkkosivuilta malli julkaisuluettelosta).
  • Ilmoita viitetieto seuraavaa mallia tarvittaessa soveltaen:

  Enqvist, Johanna (2017). Arkeologia:arkeologinen kohde. Tieteen termipankki [Verkkojulkaisu]. <http://www.tieteentermipankki.fi/wiki/Arkeologia:arkeologinen kohde> [viimeisimmän muokkauksen päivämäärä]

  Lisätietoa julkaisujen ja julkaisutyyppien määrittelystä sekä julkaisuista kerättävistä tiedoista