Käännöstiede:lokalisointi

  Tieteen termipankista

  paikallistaminen | lokalisointi | kotoistus

  Tämä sivu on vielä tarkistamatta
  paikallistaminen
  lokalisointi
  kotoistus
  Määritelmä tietokoneohjelmiston sopeuttaminen paikalliseen käyttöön
  Selite Tietokoneohjelmiston sisällön muuntaminen tietylle kieli- ja kulttuurialueelle sopivaksi, esimerkiksi päivämäärän tai mittasuhteiden esittäminen paikallisen tavan mukaisesti. Lokalisointi on usein vaikeaa ja työlästä, jos tietokoneohjelmistoa ei ole ensin kansainvälistetty.
  Lisätiedot

  Opetusministeriön rahoittama Kotoistus-hanke pyrkii yleisemmällä tasolla organisoimaan tietotekniikan sekä kieli- ja kulttuurisidonnaisten asioiden sovittamista yhteen. Se tekee yhteistyötä Unicoden kaltaisten standardointijärjestöjen kanssa.

  Avoimen lähdekoodin suomentajat käyttävät usein sanaa lokalisointi ja silloin on kyseessä ensisijaisesti ohjelmien kääntäminen suomen kielelle.

  Erikieliset vastineet

  localisationenglanti (English)
  localizationenglanti (English)
  localizaciónespanja (español)
  lokalisâsttmõškoltansaame (nuõrttsääʹmǩiõll)
  adaptation culturelleranska (français)
  localisationranska (français)
  lokaliseringruotsi (svenska)
  Lokalisierungsaksa (Deutsch)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  KOS2001, MonAKO, MundayJ2012

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 23.2.2024: Käännöstiede:lokalisointi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Käännöstiede:lokalisointi.)