Linkkejä

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

Kotimaisia termipankkeja ja termiportaaleja

Termipankkeja ulkomailla

Termistöjä

Tieteen termipankki mediassa

Tieteen termipankkiin liittyviä artikkeleita

 • Belt, Jaakko & Ovaska, Anna: Käsitteet kokoon! Niin & Näin 3/14 (http://netn.fi/artikkeli/kasitteet-kokoon)
 • Kanner, Antti 2013: Institutions, individuals and societies - the model of shared responsibility in the Bank of Finnish Terms in Arts and Sciences. - Jan Hoel (red.), Terminologi - ansvar og bevissthet, s. 60-66. Oslo: Språkrådet.
 • Koskinen, Kaisa 2016: Käännnöstiede Tieteen termipankissa: Talkoistetun termityön ihanuus ja kurjuus. - Hartama-Heinonen, Ritva & Marja Kivilehto & Minna Ruokonen (toim.), MikaEL: Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumin verkkojulkaisu. Vol 9: 119-125. [2]
 • Kouki, Päivi 2015: Tieteen termipankki viisi vuotta: Crossing Borders -konferenssin satoa. - Terminfo 4. [3]
 • Käkelä-Puumala, Tiina 2014: Kirjallisuudentutkimuksen yhteinen termitietokanta kaikkien ulottuville. - Avain 4/2014, s. 81-84. Helsinki: Kirjallisuudentutkijain seura.
 • Mattila, Heikki E. S. 2015: De juridiska begreppen i Vetenskapstermbanken i Finland. - Perspektiv på lexikografi, grammatik och språkpolitik i Norden, 186-199. Redaktörer Caroline Sandström, Ilse Cantell, Eija-Riitta Grönros, Pirkko Nuolijärvi, Eivor Sommardahl. Helsingfors: Institutet för de inhemska språken.
 • Nilsson, Henrik & Antti Kanner & Tiina Onikki-Rantajääskö 2016: Post och bank – om lagring av terminologi, den svenska Rikstermbanken och den finska Vetenskapstermbanken. - Pilke, Nina & Niina Nissilä (red.), Tänkta termer - Terminologihänsyn i nordiskt perspektiv. VAKKI Publications Nr. 5. Vaasa. Ss. 100-136. [The part concerning the BFT is in English.] [4]
 • Nissilä Niina & Nuopponen Anita (2013): Tieteen termit termipankkiin - haasteena synonymia. - Eronen, M. & M. Rodi-Risberg (toim.), Haasteena näkökulma. VAKKI-symposiumi XXXIII 7.–8.2.2013. Vaasa, s. 245–256. [5]
 • Onikki-Rantajääskö, Tiina (2012): Tieteen termipankki kutsuu talkoisiin. - Tieteessä tapahtuu 5/2012.
 • Onikki-Rantajääskö, Tiina & Enqvist, Johanna 2018: Tieteen termipankki kehittää suomen kielen käyttöä tieteen kielenä. - Kielikello 1. [6]
 • Onikki-Rantajääskö, Tiina & Enqvist, Johanna 2018. Tiedeviestinnän ja tutkimusetiikan kysymyksiä Tieteen termipankissa. Vastuullinen tiede -sivusto.
 • Onikki-Rantajääskö, Tiina & Enqvist, Johanna 2020: Tieteen termipankki avaa tieteellistä tietoa ja ajattelutapaa. – Think Open blogs. [7]
 • Onikki-Rantajääskö, Tiina & Pitkänen-Heikkilä, Kaarina (2015): Joukkoistamisen haasteita ja mahdollisuuksia Tieteen termipankin wikitalkoissa. - Tieteessä tapahtuu 6/2015.
 • Pitkänen-Heikkilä, Kaarina (2011): "Harvoin tuntee näin vahvaa yhteenkuuluvaisuutta." Innostavia esitelmiä ja vilkasta keskustelua termihankkeen aloitusseminaarissa. – Virittäjä 115: 261–269.
 • Pitkänen-Heikkilä, Kaarina(2012): Suomentaja termejä tekemässä: Sanastotyöstä 1800-luvun eläinkirjoissa. – Bibliophilos 1: 23–27.
 • Pitkänen-Heikkilä, Kaarina (2012): Kuulumisia Tieteen termipankista. Terminfo 1: 10–11.
 • Pitkänen-Heikkilä, Kaarina (2013): Term-formation in a special language – How do the words specify the scientific concepts? – Pius ten Hacken & Claire Hopkin (toim.), The Semantics of Word Formation and Lexicalization, 66–82. Edinburgh University Press.
 • Pitkänen-Heikkilä, Kaarina (2013): Tietokirjojen suomentajat terminologian kehittäjinä ja vakiinnuttajina. – H. K. Riikonen ja O. Paloposki (toim.), Suomennetun tietokirjallisuuden historia 1800-luvulta nykypäivään, 66–82. Helsinki: SKS.
 • Pitkänen-Heikkilä, Kaarina (2013): Ferdinand Ahlman ja kasvatustieteen termit. – H. K. Riikonen ja O. Paloposki (toim.), Suomennetun tietokirjallisuuden historia 1800-luvulta nykypäivään, 183. Helsinki: SKS.
 • Pitkänen-Heikkilä, Kaarina (2013): Kasvitieteen, sienitieteen ja muut biologian termit Tieteen termipankkiin! – Luonnon tutkija 116: 147–151.
 • Pitkänen-Heikkilä, Kaarina & Tiera Laitinen (2013): Geofysiikan termit Tieteen termipankkiin. – Geofysiikan päivät Helsingissä 21.– 22.5.2013. 4s.
 • Pitkänen-Heikkilä, Kaarina(2013): Suomalainen tiedesanasto termipankkiin. Kielikello 1: 8–13.
 • Pitkänen-Heikkilä, Kaarina (2013): Eläinlääketieteen termit Tieteen termipankkiin. – Suomen eläinlääkärilehti. Suomen eläinlääkäriliiton jäsenlehti 119: 3.
 • Pitkänen-Heikkilä, Kaarina (2014): Tieteen termit tutuiksi – Natura: Biologian ja maantiedon opettajien liiton julkaisu 52, s. 29–30.
 • Pitkänen-Heikkilä, Kaarina (2015): Adjectives as terms. – Terminology 21: 1, 76–101.
 • Pitkänen-Heikkilä, Kaarina (2015): Kielitieteet ja kirjallisuus Tieteen termipankissa. - Virke 2/2015, s. 12-14.
 • Pitkänen-Heikkilä, Kaarina (2015): Tieteen termipankki kokoaa tieteelliset käsitteet samaan tietokantaan. - Kieliviesti: ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti 3/2015, s. 19-22.
 • Pitkänen-Heikkilä, Kaarina (2015): Kasvitieteen ja muidenkin biologian alojen sanasto Tieteen termipankkiin - on loppurutistuksen aika. - Luonnon Tutkija 3/2014, 134-135.
 • Pitkänen-Heikkilä, Kaarina (2018): Ovatko vain substantiivit termejä? Hakusanan valinnasta termityössä. - Sananjalka 60: 162-183.
 • Pitkänen-Heikkilä, Kaarina & Salo, Vanamo (2015): Tieteen termipankki tarvitsee kasviharrastajia. - Lutukka 2/2015: 45–48.