Terminologiako bankos

  From Tieteen termipankki

  Terminologiako bankos on romanikielinen aihealue, joka pitää sisällään erikoisalojen termistöjä romaniksi. Luokka Tšimbako roodiba on rakennettu poimimalla termejä Kielitieteen aihealueelta ja kääntämällä niiden määritelmät romanikielelle. Luokkaan Pedagogiako džaaniba on koottu kasvatustieteen perussanastoa romaniksi.

  Aabesibosko drabiba saakenna (Aakkosellinen luettelo käsitteistä)

  Džaanibosko terminologiako bankos

  Džaanibosko terminologiako bankos vela te aaȟȟel saare Finitiko themmesko džaanibosko thaanengo tšetano ta phirro laavesko bankos, so džaanibosko tšetiba ta themmeskiire vojuvena ta gotjuven. Projektos tšeerena aro tšetano butti hilo themmesko roodiboskiirensa. Džaanibosko terminologiako bankos fendjavena aro triin pilotoske projekti. Pilotosko projektengo džaanibosko thaane hin barjengo ta horttibosko džaaniba ta tšimbako roodiba.

  Nii vaure džaanibosko thaane vojuvena te byrjuven laavesko butti. Kammehako tu te botnaves tukko iego džaanibosko thaanesko saakako pinsiboskiirengo gruppos? Sikjibi, sar vojuvela te botnavel saakako pinsiboskiirengo gruppos (finitiko tšimbaha).

  Salko tu saakako pinsiboskiiro, koon kammela te lel dielos aro butti? Sikjibi (finitiko tšimbaha).

  Džaanibosko terminologiako bankos kaalengo tšimbaha

  Aro džaanibosko terminologiako bankos hin koni buutide ajasaave laave ta penge defineeribi, so hin risade finitiko tšimbata. Ȟeeruno veegiba hin aro laave, so ȟyövuvena aro kaalengo tšimbako roodiba.

  Kontaktosko džaanibi

  Puȟ džaanibosko terminologiako bankosta elle le kontaktos: tieteentermipankki-info@helsinki.fi

  Tekniikako jelpiba: tieteentermipankki-tuki@helsinki.fi