Kielitiede:metafora

  Tieteen termipankista

  metafora

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  metafora
  Määritelmä kielikuva, joka perustuu kahden asian osittaiseen samankaltaisuuteen
  Selite Metaforista on esimerkiksi puhe hymyilevästä aamusta tai elämästä matkana. Semioottisesti metaforan pohjalla on ikonisuus: se kytkee yhteen kahden eri käsitteistyksen alan ilmauksia, joiden välillä on jonkinlaista samankaltaisuutta. Metaforaan perustuvia merkityksenmuutoksia on tapahtunut kielihistoriassa paljon, esim. ymmärtää 'tajuta' merkitsi alun perin ympäröimistä. Abstrakteja käsitteitä ilmaistaan usein metaforisesti konkreettisten ilmiöiden avulla; tieteellistäkin tekstiä on kuvattu metaforiseksi.
  Lisätiedot KarlssonF2004: "Metaforisuus on toinen keskeinen semanttinen mekanismi, joka lisää luonnollisen kielen ilmaisuvoimaa."
  Metaforan etymologinen tausta viittaa siirtymään, sananmukaisesti ylitse kantamiseen (kr. meta, pherein).

  Erikieliset vastineet

  metaforaSuomen romanikieli (kaalengo tšimb)
  metaphorenglanti (English)
  métaphoreranska (français)
  metaforruotsi (svenska)
  Metaphersaksa (Deutsch)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  KFT1993, LakoffG&JohnsonM2008, HarvilahtiL&KalliokoskiJ&NikanneU&OnikkiT1992, KOS2001, KarlssonF2004

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 25.6.2024: Kielitiede:metafora. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:metafora.)