Käännöstieteen termistö

    Tieteen termipankista


    Käännöstiede tutkii kääntämiseen ja tulkkaukseen liittyviä tekstejä, prosesseja, toimijoita ja konteksteja. Erityisesti se on keskittynyt ammattimaiseen, luonnollisten kielten väliseen kääntämiseen ja tulkkaukseen, mutta tutkimuksen kohteena ovat myös kääntämisen erilaiset kielensisäiset (esim. kirjoitustulkkaus) ja intersemioottiset muodot (esim. kuvailutulkkaus) samoin kuin arkisiin kielikontakteihin liittyvä kääntäminen ja tulkkaus.

    Käännöstieteen termityön pohjana Tieteen termipankissa ovat 1990-luvulla tuotetut monikieliset MonAKOn sanasto (Helsingin yliopisto) ja kääntämisen opetussanasto (Turun yliopisto).

    Aihealueen käsitteiden nimitykset eri kielillä