Terminologiaoppi:erikoiskieli

  Tieteen termipankista

  erikoiskieli

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  erikoiskieli
  Määritelmä Jonkin tieteen-, ammatti- tai harrastealan kielimuoto, joka eroaa yleiskielestä lähinnä sanastonsa vuoksi.
  Selite Erikoiskielen tehtävänä on jäsentää alansa käsitemaailmaa sekä siirtää tietoa alan sisäisessä viestinnässä. Erikoiskielen tunnusmerkkejä ovat erityisen termistön lisäksi tietyt tyylilliset ja syntaktiset piirteet.

  Erikieliset vastineet

  LSPenglanti (English)
  language for special purposeenglanti (English)
  language for specific purposesenglanti (English)
  special languageenglanti (English)
  lenguaje especializadoespanja (español)
  langue de spécialitéranska (français)
  fackspråkruotsi (svenska)
  Fachsprachesaksa (Deutsch)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  KarlssonF2004, TSK36, KOS2001, TSK9, HaaralaR1981

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 15.6.2024: Terminologiaoppi:erikoiskieli. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Terminologiaoppi:erikoiskieli.)