Termipankki:Etusivu

From Tieteen termipankki
This page contains changes which are not marked for translation.
Termipankissa on nyt 44 450 käsitesivua ja 157 747 hakusanaa.
Hae Tieteen termipankista
Selaa tieteenaloista

Alkuperäiskansatutkimus (23 sivua)
Arkeologia (466 sivua)
Avoin tiede (297 sivua)
Biologia (5 188 sivua)
Biotekniikka (115 sivua)
Elokuva- ja televisiotutkimus (23 sivua)
Eläinlääketiede (42 sivua)
Eläintiede (3 852 sivua)
Epidemiologia (1 283 sivua)
Esittävät taiteet (662 sivua)
Estetiikka (280 sivua)
Etelä-Aasian tutkimus (8 sivua)
Filosofia (1 274 sivua)
Folkloristiikka (207 sivua)
Fysiikka (247 sivua)
Geofysiikka (297 sivua)
Geologia (1 479 sivua)
Historia (429 sivua)
Ilmatiede (2 100 sivua)
Kamppailuntutkimus (77 sivua)
Kasvatustieteet (290 sivua)
Kasvitiede (2 685 sivua)
Kielitiede (5 035 sivua)
Kirjallisuudentutkimus (1 295 sivua)
Kosmologia (114 sivua)
Käyttäytymistieteet (13 sivua)
Käännöstiede (337 sivua)
Maisemantutkimus (10 sivua)
Mesoamerikan tutkimus (49 sivua)
Mikrobiologia (1 498 sivua)
Oikeustiede (2 813 sivua)
Perinnöntutkimus (38 sivua)
Selkokielen tutkimus (45 sivua)
Semiotiikka (208 sivua)
Sienitiede (597 sivua)
Sosiaalipsykologia (412 sivua)
Sähkötekniikka (169 sivua)
Taidehistoria (619 sivua)
Taloustiede (301 sivua)
Tekstuaalitieteet (609 sivua)
Terminologiaoppi (128 sivua)
Tiedeneuvonta (42 sivua)
Tietojenkäsittelytiede (530 sivua)
Tähtitiede (1 484 sivua)
Uskontotiede (91 sivua)
Ympäristötieteet (6 063 sivua)

Muunkieliset

Clean Energy Research (207 sivua)
Digital Humanities (3 sivua)
Game Studies (1 sivua)
Language Technology (278 sivua)
Politologi (95 sivua)
Språkvetenskap (967 sivua)
Terminologiako bankos (475 sivua)

Tieteen kansallinen termipankki (TTP) rakentaa kaikkien Suomessa harjoitettavien tieteenalojen yhteisen, avoimen ja jatkuvasti päivitettävän termitietokannan tiedeyhteisön ja kansalaisten käyttöön. Hanke toteutetaan talkooperiaatteella yhteistyössä koko maan tutkijoiden kanssa. Tieteen termipankin verkkopalvelu avattiin vuonna 2012. Termipankki on edelleen rakentumassa sisällöiltään. Termipankissa kunkin alan tutkijat tuottavat sisältöjä alansa aihealueelle. TTP on osa valtakunnallista Fin-Clariah -tutkimusinfrastruktuuriverkostoa ja termipankkia koordinoidaan Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa.

Kaikki halukkaat tieteenalat voivat aloittaa termityön. Haluatko perustaa erikoisalasi asiantuntijaryhmän? Ohjeet asiantuntijaryhmän perustamiseen. Haluatko osallistua termitalkoisiin asiantuntijana? Ohjeet asiantuntijajäsenelle. Haluatko osallistua termeistä käytävään keskusteluun? - Rekisteröidy käyttäjäksi ja osallistu keskusteluun termisivujen Keskustelu-välilehdellä.


Tieteen termipankkia, termityötä ja monitieteistä käsiteanalyysia koskevia itseopiskeltavia verkkoaineistoja ja kursseja

Helsingin yliopiston mooc-alustalta löytyy kaksi itseopiskeluun soveltuvaa verkkokurssia, joiden aineistoja on mahdollista selata joko vierailijana (Log in as guest) tai kirjautumalla sisään korkeakoulujen Haka-tunnuksilla tai mooc-alustalle luodulla tunnuksella:

Johdatus monitieteiseen termityöhön ja käsiteanalyysiin

Kurssi perehdyttää itseopiskeltavien materiaalien ja harjoitustehtävien avulla käsiteanalyysin sekä monitieteisen ja tieteidenvälisen termityön perusteisiin. Kurssi esittelee ja hyödyntää Tieteen termipankin verkkopalvelua ja antaa valmiuksia sekä käytännön termityöhön että teoreettiseen käsiteanalyysiin. Kurssi sopii erityisesti yliopisto-opiskelijoille, -opettajille ja tutkijoille, mutta kurssin materiaaleihin voivat perehtyä kaikki tieteen termeistä ja Tieteen termipankissa tehtävästä termityöstä kiinnostuneet.

Humanististen alojen monitieteiset käsitteet ja termityö

Kurssi perehdyttää itseopiskeltavien materiaalien ja harjoitustehtävien avulla tieteelliseen terminologiaan sekä monitieteiseen ja tieteidenväliseen termityöhön ja käsiteanalyysiin. Kurssi tutustuttaa useamman tieteenalan yhteiseen termistöön ja opettaa analysoimaan alojen välisiä yhteyksiä ja eroja käsiteanalyysin, käsitehistorian ja teoriakehysten tarkastelun avulla. Kurssi soveltuu erityisesti yliopisto-opiskelijoille, -opettajille ja tutkijoille, mutta kurssin materiaaleihin voivat perehtyä kaikki tieteen termeistä ja Tieteen termipankissa tehtävästä termityöstä kiinnostuneet. Edeltäviksi opinnoiksi suositellaan em. aineistopakettia Johdatus monitieteiseen termityöhön ja käsiteanalyysiin (MOOC).
Ks. kurssin esittelyvideo

Helsingin yliopiston avoimen tieteen palkinto 2022 Tieteen termipankille [[1]]

Tieteen termipankille Vuoden avoin oppimis- ja opetuskäytäntö -palkinto [[2]] [[3]]


Viimeksi muokatut käsitteet

KäsiteTyöryhmäMuokattuMuokkaaja
auktoriKielitieteen termistö20:10, 7 December 2022Tiina Onikki-Rantajääskö
malefaktiiviKielitieteen termistö20:02, 7 December 2022Tiina Onikki-Rantajääskö
hyötyjäKielitieteen termistö20:00, 7 December 2022Tiina Onikki-Rantajääskö
informaatioFilosofian termistö15:54, 7 December 2022Tommi Vehkavaara
koodiSemiotiikan termistö15:32, 7 December 2022Tommi Vehkavaara
idealismiFilosofian termistö14:49, 7 December 2022Tommi Vehkavaara
aineen kiertoGeologian termistö16:46, 5 December 2022Elina Lehtonen
teemaKielitieteen termistö14:43, 30 November 2022Tiina Onikki
logisismiFilosofian termistö11:36, 30 November 2022Tommi Vehkavaara
matemaattinen platonismiFilosofian termistö11:03, 30 November 2022Tommi Vehkavaara


Yhteystiedot

Kysy termipankista tai ota yhteyttä
tieteentermipankki-info@helsinki.fi

Tieteen termipankin ISSN-tunnus on ISSN 2489-7035.

Ohje termityön merkitsemisestä tutkimustietojärjestelmään ja julkaisuluetteloon

Tieteen termipankki Facebookissa ja Twitterissä