Digital Humanities / Digitaaliset ihmistieteet

    Tieteen termipankista


    Digital humanities composes complex and multidisciplinary research environment, where perspectives, theories and research questions of humanities are connected with computational methods and digital resources.

    Digitaaliset ihmistieteet muodostaa monimuotoisen ja monitieteisen tutkimusympäristön, jossa ihmistieteiden näkökulmat, teoriat ja tutkimuskysymykset yhdistyvät laskennallisiin menetelmiin ja digitaalisiin aineistoihin.

    Digitaalisten ihmistieteiden käsitteistöä kootaan Tieteen termipankkiin Suomen Akatemian rahoittamassa (päätösnumerot 339828, 340834 ja 339918) hankkeessa Sosiaalisten säikeiden systeemit: toimijalähtöinen tutkimus kirjeenvaihdon laajoista ja syvistä verkostoista 1800-luvun Suomessa / Constellations of Correspondence (CoCo): Large and Small Networks of Epistolary Exchange in the Grand Duchy of Finland.


    Aihealueen käsitteiden nimitykset eri kielillä