Kamppailuntutkimuksen termistö

    Tieteen termipankista


    Kamppailuntutkimus on monitieteinen ala, jonka keskiössä on kamppailu eli ihmisten välinen väkivalta sekä sen eri ilmenemismuotoihin vuorovaikutussuhteessa oleva aineellinen ja aineeton kulttuuri.
    Aihealuetta koordinoi FT Antti Ijäs.


    Aihealueen käsitteiden nimitykset eri kielillä