Teologian termistö

    Tieteen termipankista


    Teologian aihealue on avattu keväällä 2023. Tällä hetkellä aihealueella on systemaattisen teologian terminologiaa. Prof. Päivi Salmesvuori (Åbo Akademi) toimii koordinaattorina. Oppialojen ja yliopistojen edustajina ohjausryhmässä ovat lisäksi prof. Petri Luomanen (eksegetiikka, HY), prof. Risto Saarinen (systemaattinen teologia, HY), dos. Mikko Ketola (HY, kirkkohistoria), yliopistotutkija Heta Hurskainen (Itä-Suomen yliopisto), dos. Johan Bastubacka (HY, käytännöllinen teologia, ortodoksinen teologia). Uskontotieteellä on oma erillinen aihealue. Halukkaita kirjoittajia neuvomme ensiksi ottamaan yhteyttä oman oppialansa edustajaan ohjausryhmässä.


    Aihealueen käsitteiden nimitykset eri kielillä