Avoimen tieteen termistö

    From Tieteen termipankki


    Avoimen tieteen termistöä on kerätty opetus- ja kulttuuriministeriön asettamassa poikkihallinnollisessa Avoin tiede ja tutkimus (ATT) -hankkeessa 2014–2017. Avoimen tieteen koordinaatio sekä termistön kehittäminen ja ylläpito siirtyi hankkeen päätyttyä vuonna 2018 Tieteellisten seurain valtuuskunnalle (TSV). TSV:n termistöä koskevat yhdyshenkilöt nykyisessä Avoimen tieteen ja tutkimuksen (AVOTT) sihteeristössä ovat Jonni Karlsson sekä Hanna Lahdenperä. (avointiede@tsv.fi)

    Kansallisen avoimen tieteen koordinaation tuloksena syntyneissä linjauksissa on luotu uusia sanastoja ja määritelmiä avoimen tieteen termeille. Osana koordinaatiotyötä perustettiin syksyllä 2022 erillinen työryhmä, jonka tarkoituksena on päivittää ja täydentää avoimen tieteen termistöä Tieteen termipankissa. Työssä hyödynnetään myös muita sanastoja, kuten Tutkimushallinnon sanastoa. Työryhmän puheenjohtajia ovat Tiina Käkelä ja Tero Toivanen. Työryhmään kuuluvat lisäksi Laura Niemi, Manna Satama, Markku Roinila ja Jari Parkkinen.