Kestävyystieteen termistö

    Tieteen termipankista


    Kestävyystieteen aihealue on perustettu kesällä 2021 ja avattu Tieteen termipankkiin keväällä 2023. Termistö pohjautuu teoksessa Kestävyyden avaimet: Kestävyystieteen keinoin ihmisen ja luonnon yhteiseloon (toim. Tarja Halonen, Kaisa Korhonen-Kurki, Jari Niemelä ja Janna Pietikäinen; Gaudeamus 2022; ISBN 9789523451827) käytettyyn sanastoon.

    Kaikki kestävyystieteen asiantuntijat ovat tervetulleita muokkaamaan termistöä. Jos haluat asiantuntijaksi kestävyystieteen aihealueelle, ota yhteyttä: tieteentermipankki-info@helsinki.fi.


    Aihealueen käsitteiden nimitykset eri kielillä