Mesoamerikan tutkimuksen termistö

    From Tieteen termipankki


    Mesoamerikan tutkimus (engl. Mesoamerican studies, esp. estudios mesoamericanos) on tieteidenvälinen tutkimusala, jonka kohteena on mesoamerikkalainen kulttuuripiiri sitä ympäröivine luontoineen. Tutkimuskohteisiin kuuluvat mm. alueen alkuperäiskansojen historia ja nykyisyys, kulttuurit ja yhteiskunnat, kielet, kirjoitusjärjestelmät, tekstit, uskonnot, maailmankuvat, taide ja arkkitehtuuri sekä alueen luonnonympäristö.

    Perinteisesti nimellä Mesoamerikka on viitattu esikolumbiaanisten kulttuurien muodostamaan alueeseen, jolla oli samankaltaisia kulttuurisia ominaispiirteitä alueella, joka ulottui nykyisestä Keski-Meksikosta Nicaraguaan tai Costa Rican pohjoisosiin. Alueen lisäksi nimitys on sittemmin laajentunut käsittämään alueen alkuperäiskansojen historian ja kulttuurin aina nykyaikaan saakka. Lisäksi käsite on viime aikoina laajentunut maantieteen alueelle, kuten esimerkiksi nimityksissä Mesoamerikan biologinen/ekologinen käytävä (engl. Mesoamerican Biological Corridor, esp. Corredor Biológico Mesoamericano) ja Mesoamerikan valliriutta (engl. Mesoamerican Barrier Reef System, esp. Sistema Arrecifal Mesoamericano / arrecife mesoamericano). Nimeä Mesoamerikka on alettu käyttää myös talouden alalla, jossa ”Mesoamerikan talousalue” (engl. Mesoamerican region, esp. Región mesoamericana) viittaa monikansalliseen talousalueeseen Etelä- ja Itä-Meksikosta Panamaan. Termillä Mesoamerikan tutkimus viitataan kuitenkin ensisijaisesti kulttuuri- ja historiallisen alueen tutkimukseen.

    Mesoamerikan tutkimuksen termistön koostaminen on aloitettu vuonna 2022, ja se täydentyy tälle sivulle tulevina vuosina. Koordinaattorina toimii Latinalaisen Amerikan tutkimuksen dosentti Harri Kettunen.


    Aihealueen käsitteiden nimitykset eri kielillä