Ravitsemustieteen termistö

  Tieteen termipankista


  Tänne rakentuu Tieteen termipankin ravitsemustieteen aihealue. Ravitsemustieteen aihealue on perustettu Tieteen termipankkiin lokakuussa 2023 ja aihealue täydentyy tulevien vuosien aikana.

  Ravitsemustiede on soveltava tiede, joka pyrkii ymmärtämään millä tavoin ruoka, syöminen ja ravintoaineet vaikuttavat elimistön toimintaan ja ihmisten terveyteen. Kiinnostuksen kohteena on myös, millaista ruokaa eri väestöt syövät ja miksi ihminen valitsee tiettyjä ruokia. Suomessa ravitsemusta tutkitaan monipuolisesti monitieteisissä ja tieteidenvälisissä tutkimusryhmissä eri näkökulmista. Pääsuuntia ovat fysiologia ja aineenvaihdunta, kansanravitsemus ja ravitsemusepidemiologia.

  Termityön pohjana on teoksessa Aspartaamista öljyhappoon: elintarvike- ja ravitsemustiedon sanasto (Parkkinen, K., & Rautavirta, K.; Restamark 2006; ISBN 951-9185-44-5) käytetty sanasto, jota täydennetään muiden ravitsemustieteen teosten sekä asiantuntijoiden kokoamilla termistöillä.

  Ravitsemustieteen asiantuntijaryhmä

  Syksyllä 2023 perustetun ravitsemustieteen aihealueen koordinaattorina toimii professori Maijaliisa Erkkola (Helsingin yliopisto) ja asiantuntijatyöryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt:

  Riitta Freese (Helsingin yliopisto)
  Satu Jyväkorpi (Ruokavirasto)
  Niina Kaartinen (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)
  Satu Kinnunen (Helsingin yliopisto) (asiantuntijatyöryhmän sihteeri)
  Marjukka Kolehmainen (Itä-Suomen yliopisto)
  Kaija Rautavirta (Helsingin yliopisto)

  Mikäli haluat mukaan ravitsemustieteen aihealueen asiantuntijatyöryhmään tai haluat esittää toiveita, kommentteja tai palautetta liittyen ravitsemustieteen aihealueeseen, ota yhteyttä aihealueen koordinaattori Maijaliisa Erkkolaan (maijaliisa.erkkola(at)helsinki.fi).


  Aihealueen käsitteiden nimitykset eri kielillä