Geologian termistö

  Tieteen termipankista


  Tänne rakentuu Tieteen termipankin geologian aihealue. Geologian termityötä koordinoi FT Elina Lehtonen Helsingin yliopistosta. Geologian termityötä ovat tukeneet Alfred Kordelinin säätiö, K. H. Renlundin säätiö, Suomen Geologinen Seura, Suomen Kansallinen Geologian Komitea ja The Arctic Planetary Science Institute (Arktinen planeettatutkimusinstituutti), joille tästä lämmin kiitos.

  Geologia on laaja-alainen luonnontiede, joka hyödyntää esimerkiksi kemiaa, fysiikkaa, geofysiikkaa, biologiaa ja tähtitiedettä. Geologiassa tutkitaan esimerkiksi kivien kiertokulkua, elämän syntyä ja kehitystä ja muuttuvaa ilmastoa. Geologia on tärkeä ala yhteiskunnallisesti ja geologista tietoa käytetään esimerkiksi rakentamisessa ja maankäytössä. Yhteiskuntamme hyödyntämiä geologisia luonnonvaroja ovat esimerkiksi pohjavesi ja erilaiset mineraalit. Geologinen tieto on tärkeää myös siksi, että geologisilla prosesseilla ja niiden synnyttämillä kallio- ja maaperän ominaisuuksilla on vaikutuksensa myös eliöstöön.

  Taustatietoa geologian aihealueesta

  Geologian aihealue aloitti toimintansa Tieteen termipankissa syksyllä 2018, jolloin termityötä tehtiin vahvasti pohjaten SGS:n julkaiseman Suomen kallioperä – 3000 vuosimiljoonaa kirjan sanastoon, jonka käyttöön SGS antoi oikeudet. Vuonna 2019 termistö on laajentunut esimerkiksi törmäyskraatteritutkimukseen liittyvällä terminologialla. On toivottavaa, että geologian aihealue täydentyy tulevaisuudessa yhä monipuolisemmin kattamaan geologian ja geotieteiden alan laajaa ja monipuolista kirjoa myös termipankissa olevan terminologian suhteen. Termipankissa jo olevaa aineistoa voi täsmentää ja laajentaa sisäisellä luokittelulla ja esimerkiksi lisäämällä linkkejä, jotka sitovat lähikäsitteitä toisiinsa.

  Geologiaan liittyviä käsitteitä on luokiteltu jo monelle naapurialalle (mm. geofysiikka, seismologia, biologia, kasvitiede ja tähtitiede). Osa näistä käsitteistä on jo luokiteltu näkymään myös geologian aihealueella, mutta jos haettava termi ei löydy geologian aihealueen aakkosellisesta listauksesta, kannattaa käyttää haku-toimintoa. Tällöin on hyvä pitää mielessä mahdolliset tieteenalakohtaiset erot käsitteiden määrittelyssä ja miettiä, onko tarpeen määritellä termi erikseen myös geologian aihealueen alle. Geologian aihealueen asiantuntija tekevät mielellään yhteistyötä termipankissa jo olevien että tulevaisuudessa termipankkiin liittyvien lähialojen kanssa!

  Geologian aihealueen yksi päämäärä on luoda termipankkiin alan viimeaikaisia keskusteluja heijastavia termejä myös suomen kielellä.

  Katso alta lisätietoja geologian asiantuntijaryhmästä ja alakohtaisista ohjeista.

  Käsitteiden käännösvastineita kannattaa etsiä geologian ontologiasta, jos käsite ei löydy Tieteen termipankista.

  Aihealueen käsitteiden nimitykset eri kielillä