Folkloristiikan termistö

    From Tieteen termipankki


    Folkloristiikka eli perinteentutkimus on kulttuuritiede, joka tarkastelee ihmisen toimintaa erilaisten kulttuuristen ilmaisujen, viestintämuotojen ja esitysten kautta. Nämä folkloren ilmiöt ovat kollektiivisia ja niillä on historiallinen tai nykyhetkessä konstruoitu yhteys menneisyyteen. Toiminnassaan ihmiset ja yhteisöt varioivat folkloren tunnistettuja muotoja ja luovat historiallisesta jatkuvuudesta uusia merkityksiä. Folkloristiikan ydinalueeseen kuuluvat ihmisten omaehtoiset, instituutioiden ulkopuoliset viestintäjärjestelmät ja kommunikaatiomuotojen historia.

    Aihealueen käsitteiden nimitykset eri kielillä