Mikrobiologian termistö

    From Tieteen termipankki


    Mikrobiologia on mikrobeja ja niiden suhdetta toisiin eliöihin sekä ympäristöön tutkiva tiede. Tutuimpia mikrobeja ovat arkeonit, bakteerit, levät, sienet ja virukset.

    Aihealueen käsitteiden nimitykset eri kielillä