Arkeologian termistö

    From Tieteen termipankki


    Arkeologia tutkii ihmistä ja ihmisyhteisöjä materiaalisten jäännösten avulla varhaisesta esihistoriasta aina nykypäivään asti. Materiaaliset jäännökset voivat olla maastossa havaittavia kiinteitä rakenteita ja maakerroksia, esineitä tai niiden työstämisessä syntynyttä jätettä, ihmisen hyödyntämien kasvien osia tai eläinten luita sekä luonnossa havaittavia merkkejä ihmisen toiminnasta. Arkeologiassa kohtaavat humanistiset, sosiaali- ja luonnontieteet. Arkeologian keskeiset tutkimuskysymykset liittyvät historiaan, mutta tärkeimmät tutkimusmenetelmät ovat luonnontieteellisiä.

    Aihealueen käsitteiden nimitykset eri kielillä