Kasvatustieteiden termistö

    From Tieteen termipankki


    Kasvatustieteissä tutkitaan niin teoreettisesti kuin empiirisesti kasvatuksen, ohjaamisen ja opettamisen perusteita erilaisissa kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen liittyvissä vuorovaikutuksen ympäristöissä. Tieteen termipankissa kasvatustieteiden termistö on jaettu kolmeen osa-alueeseen, jotka ovat yleinen kasvatustiede, kasvatustieteelliset suuntaukset‎ ja koulutus.

    Aihealueen käsitteiden nimitykset eri kielillä