Kasvatustieteiden termistö

From Tieteen termipankki
Suomen kasvatustieteellinen seura logo.jpg


Kasvatustieteissä tutkitaan niin teoreettisesti kuin empiirisesti kasvatuksen, ohjaamisen ja opettamisen perusteita erilaisissa kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen liittyvissä vuorovaikutuksen ympäristöissä. Tieteen termipankissa kasvatustieteiden termistö on jaettu kolmeen osa-alueeseen, jotka ovat yleinen kasvatustiede, kasvatustieteelliset suuntaukset‎ ja koulutus.

Aihealueen käsitteiden nimitykset eri kielillä