Uskontotieteen termistö

  From Tieteen termipankki


  Uskontotiede on humanistis-yhteiskuntatieteellinen tieteenala, joka tutkii uskontoa, ihmisten katsomuksia ja henkisiä perinteitä maailmanlaajuisesti ilmenevinä inhimillisen kulttuurin tuotteina.

  Aihealueen koordinaattorina toimii FT Katriina Hulkkonen (kejarv@utu.fi). Ohjaus- ja asiantuntijaryhmänä on Suomen uskontotieteellisen seuran hallitus. Termityössä on mukana kattavasti uskontotieteen tutkijoita, etenkin tohtorikoulutettavia Helsingin, Turun, Åbo Akademin ja Joensuun yliopistoista.

  Termipankkihanketta ovat tukeneet Suomen Kulttuurirahasto ja Alfred Kordelinin säätiö.

  300px-Kordelin_RGB.jpg


  Aihealueen käsitteiden nimitykset eri kielillä