Uskontotieteen termistö

  Tieteen termipankista


  Uskontotiede on humanistis-yhteiskuntatieteellinen tieteenala, joka tutkii uskontoa, ihmisten katsomuksia ja henkisiä perinteitä maailmanlaajuisesti ilmenevinä inhimillisen kulttuurin tuotteina.

  Aihealueen koordinaattorina toimii professori Timo Kallinen (timo.kallinen[at]uef.fi). Ohjaus- ja asiantuntijaryhmänä on Suomen uskontotieteellisen seuran hallitus. Termityössä on mukana kattavasti uskontotieteen tutkijoita, etenkin tohtorikoulutettavia Helsingin, Turun, Åbo Akademin ja Joensuun yliopistoista.

  Termipankkihanketta ovat tukeneet Suomen Kulttuurirahasto ja Alfred Kordelinin säätiö.

  300px-Kordelin_RGB.jpg


  Aihealueen käsitteiden nimitykset eri kielillä