Clean Energy Research

    Tieteen termipankista


    Clean energy research is multidisciplinary low-carbon energy related research.

    Puhtaan energian tutkimus on monitieteistä vähähiilisen energian tutkimusta.

    List of Clean Energy Research terminology


    Aihealueen käsitteiden nimitykset eri kielillä