Oikeustiede:kiinteistörekisteri

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

kiinteistörekisteri

kiinteistörekisteri
Definition Kiinteistörekisteri on julkinen luettelo, jota viranomainen pitää kiinteistöistä ja muista maa- ja vesialueiden rekisteriyksiköistä. Rekisteri sisältää tietoja yksiköiden ominaisuuksista ja sijainnista sekä yksiköitä koskevia muita tietoja sen mukaan kuin kiinteistörekisterilaissa (392/1985) säädetään. Kiinteistörekisteri eli katasteri on osa kiinteistötietojärjestelmästä (KTJ) ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetussa laissa (453/2002) tarkoitettua yhtenäistä kiinteistötietojärjestelmää. Tieto katsotaan kiinteistörekisteriin merkityksi silloin, kun tieto on tallennettu KTJ:ään. Tavoitteena on ollut, että tosiasialliset kiinteistöjen ja muiden maanpinnan osien omistusoikeusmuutokset saataisiin dokumentoitua viipymättä kiinteistöjaotuksen muutoksina perusrekisteriksi luokiteltuun kiinteistörekisteriin, jolloin kiinteistötietojen ja KTJ:n tietosisällön ajantasaisuus korostuvat.
Explanation Kiinteistörekisteriin merkitään kiinteistöinä:
  1. tilat;
  2. tontit;
  3. yleiset alueet;
  4. valtion metsämaat;
  5. valtion omistamalle alueelle luonnonsuojelulain (1096/1996) tai sitä ennen voimassa olleen luonnonsuojelulainsäädännön nojalla perustetut suojelualueet (suojelualuekiinteistöt);
  6. lunastusyksiköt;
  7. yleisiin tarpeisiin erotetut alueet;
  8. erilliset vesijätöt sekä
  9. yleiset vesialueet.

Muina rekisteriyksiköinä merkitään kiinteistörekisteriin kiinteistöjen yhteiset alueet sekä maanteitä koskevassa lainsäädännössä tarkoitetut tieoikeudella hallintaan otetut liitännäisalueet.

KTJ:n tietosisältöön kuuluvat edellä selostetun kiinteistörekisterin tietosisällön lisäksi lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin merkittävät tiedot sekä muita tietoja sen mukaan kuin muualla laissa säädetään.
Additional Information
Kirjoittaja: Markku Markkula

Related Concepts

Sources

HolloE2006, s. 26-28, 32, 197, 236-237, 320-326 ja 382, HyvönenV1998, s.162-167, KarvinenP1995, VitikainenA1995

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 6.3.2021: Oikeustiede:kiinteistörekisteri. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kiinteistörekisteri.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg