Oikeustiede:tila

  Tieteen termipankista

  tila

  tila
  Määritelmä Määrällisesti yleisin kiinteistön laatu on tila, jota kuitenkaan ei nimenomaisesti ole määritetty laissa. Kiinteistörekisterilain 2 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla tila on merkittävä omana kiinteistön laatunaan kiinteistörekisteriin. Kuten asemakaava-alueen kaava- tai rekisteritonttiin, tilaan liittyy vapaa luovutettavuus. Se on myös kiinteistövakuutena kiinteistökiinnityksen kohde ja siten luototusjärjestelmän luotettavuuden ja vakauden kannalta kiinteistöjärjestelmän keskeinen elementti. Tila kiinteistönä käsittää siihen kuuluvan alueen, osuudet yhteisiin alueisiin ja yhteisiin erityisiin etuuksiin sekä tilaan kuuluvat rasite- sekä tieoikeudet ja yksityiset erityiset etuudet. Näistä kaikkinensa koostuu tilan ulottuvuus (KML 2 §:n 1 kohta).
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Markku Markkula

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  HaatajaK1917, s.15-18, HolloE2006, s. 18-19 ja 23-24, HolloE1995, s. 574, HyvönenV1998, s. 19-21, PietiläJ1974, s. 23, 133 ja 314-315

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 10.12.2023: Oikeustiede:tila. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:tila.)