Oikeustiede:tonttijako

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

tonttijako

tonttijako
Definition asemakaava-alueella tonttien eli rakennuspaikkojen sijainnin osoittava maankäyttösuunnitelma
Explanation Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaan rakennuskortteliin kuuluva alue jaetaan tonttijaolla asemakaavassa tontteihin (kaavatontti), milloin se on maankäytön järjestämiseksi tarpeen (78 §). Kysymys ei ole kiinteistönjaosta vaan jakosuunnitelmasta. Rakennuskorttelista voidaan muodostaa yksi tai useampi tontti kiinteistötoimituksessa. Tonttijako voidaan laatia myös korttelin osaan, jollei näin estetä tai vaikeuteta sopivaa tonttijakoa korttelin muissa osissa. Tonttijaon on oltava tarkoituksenmukainen ja siinä on mahdollisuuksien mukaan kiinnitettävä huomiota maanomistusoloihin. Tonttijako osoitetaan asemakaavakartalla.

Tonttijako voi olla sitova tai ohjeellinen. Tonttijaon sitovuudesta määrätään asemakaavassa. Tonttijako on laadittava sitovana, milloin alueen keskeinen sijainti, korttelin rakennustehokkuus tai kiinteistöjärjestelmän selkeys sitä edellyttävät. Tonttijako voidaan laatia sitovaksi myös kaava-alueen tai korttelin osalle. Sitova tonttijako voi olla kokonaan tai osittain kaksiulotteinen tai kolmiulotteinen. Jos asemakaavassa niin määrätään tai sitovan tonttijaon laatiminen tai muuttaminen on tarpeen, rakennuskorttelia tai sen osaa varten voidaan laatia erillinen tonttijako (79 §), joka on aina sitova.

Tonttijaon keskeisenä oikeusvaikutuksena on, että rakennusta ei saa rakentaa vastoin sitovaa tonttijakoa. Rakennuslupaa ei myöskään voi myöntää sitovan tonttijaon mukaiselle tontille ennen sen merkitsemistä kiinteistörekisteriin.
Additional Information
Kirjoittaja: Erkki J. Hollo

Related Concepts

Sources

Ekroos&Majamaa2005, Hallberg&al2015, HolloE2006

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 24.1.2021: Oikeustiede:tonttijako. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:tonttijako.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →