Oikeustiede:lainvoima (hallinto-oikeus)

  Tieteen termipankista

  lainvoima (hallinto-oikeus)

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  lainvoima (hallinto-oikeus)
  Määritelmä hallintoasiassa tehdyn päätöksen lopullisuus ja pysyvyys, jonka vuoksi viranomainen tai tuomioistuin ei saa käsitellä asiaa uudestaan eikä muuttaa päätöstä
  Selite

  Viranomaisen ja hallintotuomioistuimen päätös on lainvoimainen, kun siihen ei voida enää hakea muutosta säännönmukaisin muutoksenhakukeinoin. Tämä johtuu siitä, että oikaisuvaatimuksen määräaika tai valitusaika on päättynyt tai siitä, että päätökseen ei saa vaatia oikaisua tai hakea muutosta valittamalla.

  Hallintopäätöksen lainvoima ei täysin estä päätöksen muuttamista tai poistamista. Hallintolain mukainen korjaamismenettely voidaan kohdistaa myös lainvoimaiseen hallintopäätökseen viiden vuoden kuluessa päätöksen tekemisestä. Lisäksi lainvoimaisen hallintopäätöksen purkaminen on mahdollista, jos hallintopurun edellytykset ovat olemassa.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Olli Mäenpää

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 13.6.2024: Oikeustiede:lainvoima (hallinto-oikeus). (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:lainvoima (hallinto-oikeus).)