Oikeustiede:valtion metsät

  Tieteen termipankista

  valtion metsät

  valtion metsät
  Määritelmä valtion omistamat metsät
  Selite

  Valtion omistamat metsät sijaitsevat pääosin Itä- ja Pohjois-Suomessa. Valtion metsämaa syntyi aikoinaan pääasiassa maasta, jota ei luettu kuuluvaksi kyliin. Valtion liikelaitoksena toimiva Metsähallitus hallinnoi valtion omistamia metsiä. Valtion metsiä, kuten myös muita valtion omistuksessa olevia luonnonvaroja, on hoidettava, käytettävä ja suojeltava kestävästi ja tuloksellisesti. Lisäksi biologisen monimuotoisuuden suojelu ja tarkoituksenmukainen lisääminen on otettava riittävästi huomioon metsien hoidolle, käytölle ja suojelulle asetettujen muiden tavoitteiden kanssa. Valtion metsiin sovelletaan metsälakia (1093/1996), joten tässä mielessä ne ovat oikeudellisesti samassa asemassa yksityismetsien kanssa. Aiemmin voimassa ollutta yksityismetsälakia (412/1967) sovellettiin ainoastaan yksityismetsiin.

  Valtio omistaa noin 35 % metsätalousmaan pinta-alasta, mutta parempikasvuisen metsämaan alasta valtion omistusosuus on pienempi. Luonnonsuojelualueet ovat pääosin valtion omistuksessa, minkä lisäksi valtio omistaa pääasiassa Pohjois-Suomessa sijaitsevat lakisääteiset luonnonsuojelu- ja erämaa-alueet.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Kimmo Huttunen

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 18.4.2024: Oikeustiede:valtion metsät. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:valtion metsät.)