Oikeustiede:kiinteistötoimitus

  Tieteen termipankista

  kiinteistötoimitus

  kiinteistötoimitus
  Määritelmä yleisnimike kaikille viranomaistoimituksille, joita suoritetaan etenkin kiinteistöjen muodostamiseksi, jakamiseksi tai niitä palvelevien käyttöyhteyksien luomiseksi
  Selite Jotta kiinteistö olisi käytettävissä luovutukseen, panttina ym., sen tulla olla muodostettu kiinteistönmuodostamista koskevien säännösten mukaan toimituksessa ja sen jälkeen merkitty rekisteriyksikkönä kiinteistörekisteriin. Tällaisia kiinteistönmuodostamistoimituksia ovat etenkin lohkominen, halkominen, tontinmittaus ja lunastustoimitus. Muita toimituksia, joissa ei muodosteta uutta kiinteistörajaa, vaan järjestetään kiinteistöjen välisiä käyttösuhteita, ovat kiinteistönmääritystoimitukset, etenkin rajankäynti, ja kiinteistönjärjestelytoimitukset, etenkin rasitetoimitus, tilusvaihto ja uusjako. Kiinteistöjen ohella kiinteistötoimitukset voivat kohdistua myös epäitsenäisiin alueisiin kuten yhteisalueisiin.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Erkki J. Hollo

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  HolloE2006, PietiläJ1971

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 20.5.2024: Oikeustiede:kiinteistötoimitus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kiinteistötoimitus.)