Oikeustiede:rekisteriyksikkö

  Tieteen termipankista

  rekisteriyksikkö

  rekisteriyksikkö
  Määritelmä kiinteistörekisteriin merkitty maa- ja vesialueen yksikkö
  Selite Maaomaisuus jaetaan Suomessa rekisteriyksiköihin. Rekisteriyksikköjä ovat kiinteistöt ja muut rekisteriyksiköt. Kiinteistöjä ovat tilat, tontit, yleiset alueet, valtion metsämaat, valtion omistamalle alueelle perustetut suojelualueet, lunastusyksiköt, yleisiin tarpeisiin erotetut alueet, erilliset vesijätöt ja yleiset vesialueet. Muita rekisteriyksikköjä ovat yhteiset alueet sekä yleisistä teistä annetun lain mukaiset, tieoikeudella hallittavat liitännäisalueet. Rekisteriyksiköt yksilöidään kiinteistötunnusten avulla.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Aune Rummukainen

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 8.12.2023: Oikeustiede:rekisteriyksikkö. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:rekisteriyksikkö.)