Oikeustiede:rasite

  Tieteen termipankista

  rasite
  ympäristöoikeus

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  rasite
  Määritelmä rasitteella tarkoitetaan kiinteistö- ja ympäristöoikeudessa yleensä viranomaisen päätökseen perustuvaa oikeutusta käyttää jossakin suhteessa rajatulla alueella toiselle kuuluvaa maa- tai vesialuetta
  Selite

  Rasitteita (servituutti) on ollut jo historiallisesti tarpeen perustaa, jotta päästään liikkumaan toiselle kuuluvan alueen läpi. Kiinteistöjenväliset rasitteet on perustettu usein maanjakotoimitusten yhteydessä tie-, valkama- ja vedenotto- tai ojarasitteina (pakkorasite) tai erillisessä rasitetoimituksessa. Ne on voitu perustaa myös osallistahojen sopimukseen perustuen (sopimusrasite). Kaupungissa rasite on saattanut olla tarpeen tukimuurin tai rakennuksen osan ulottamiseksi toisen maalle tai kiinteistöä varten tarvittavien johtojen ja putkien sijoittamiseen (rakennusrasite).

  Rasite on yhteydessä tietyn toimenpiteen tai toiminnan kiinteistörajat ylittäviin tilanteisiin. Ns. henkilörasitteita ei nykyisin enää juurikaan esiinny, vaan ne ovat luonteeltaan muunlaisia käyttöoikeuksia, joiden asema määräytyy lähinnä maakaaren (540/1995) kirjaamisjärjestelmän kautta, eivät rasitteita. Pakkorasitteiden perustamista ohjaavat tietyt periaatteet, etenkin tyyppipakko ja tarpeellisuus. Tyyppipakko (numerus clausus) tarkoittaa, että rasitteen perustaminen tulee kysymykseen ainoastaan laissa, nykyisin lähinnä kiinteistönmuodostamisoikeudessa määriteltyjä tarkoituksia varten. Muunlaisen rasitteen perustaminen toimituksessa edellyttää osapuolten sopimusta. Lisäksi läheisyys (vicinitas) on merkittävä peruste, jotta rasitettu kohde ei sijoittuisi tarpeettoman kauas, mutta toisaalta myös haitan välttäminen kohdekiinteistöllä. Tällainen tilanne saattaa johtaa siihen, että ratkaisu joudutaan etsimään kauempaa tai että rasitetta ei lainkaan voida perustaa (esimerkiksi sillan rakentaminen mannerta lähellä olevaan saareen rasitteena voi estyä, jos olemassa on toimiva muu kulkuyhteys). Rasitteen siirtämiseen toiseen paikkaan sovelletaan vastaavanlaisia sääntöjä.

  Rasitteelle on ominaista pysyvyys, joskin eräissä tilanteissa myös määräaikaisuus on mahdollinen. Rasitteen olemassaolo, sisältö ja muutokset ilmenevät kiinteistörekisteristä. Nyttemmin rasitteita tai rasitteenkaltaisia käyttöoikeuksia voidaan perustaa myös erilaisten hankkeiden hyväksi, etenkin yleisiä liikennealueita, kaivoksia, vesivoimalaitoksia ja voimajohtoja varten. Niistä säädetään kussakin laissa erikseen.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Erkki J. Hollo

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  HolloE2006, PietiläJ1971, WirilanderJ1979

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 15.6.2024: Oikeustiede:rasite. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:rasite.)