Oikeustiede:vesijättö

From Tieteen termipankki

vesijättö

vesijättö
Definition entistä vesialuetta, joka on pysyvästi muuttunut maa-alueeksi
Explanation

Vesijättö sijaitsee kiinteistön rannanpuoleisen rajan ja vesialueen välissä. Vesijättöä muodostuu maankohoamisen vaikutuksesta. Vesijättöä voi syntyä myös vesistön keskivedenpinnan laskemisen tai pinnan- tai pohjanmyötäisen umpeenkasvamisen kautta.

Vesijättömaa on maa-aluetta sekä vesilain että kiinteistönmuodostamislain mukaan. Vesijättöä on nykyisen lainsäädännön tarkoittamassa mielessä voinut muodostua pääsääntöisesti vasta alueella suoritetun isojaon jälkeen. Vesialueen täyttäminen valtaamistarkoituksessa ei muuta vesialuetta laissa tarkoitetuksi vesijätöksi.

Vesialueen muuttuminen vesijätöksi ei muuta alueen omistusta. Vesijättömaan omistaa vesialueen omistaja, ellei aluetta ole kiinteistötoimituksessa lunastettu. Veden ja maan pinnan laskeminen taikka nostaminen ei vaikuta kiinteistön rajaan suhteessa toiseen kiinteistöön tai kylän yhteiseen vesialueeseen.

Vesijätöt voidaan jakaa yksityisiin ja yhteisiin vesijättöihin sen mukaan minkälaisesta vesialueesta ne ovat muodostuneet. Yksityinen vesijättö on muodostunut kiinteistölle kuuluneesta yksityisestä vesialueesta. Yhteiset vesijätöt ovat muodostuneet pääsääntöisesti isojaossa yhteisiksi jääneistä vesioikeudellisten kylien yhteisistä vesialueista.

Erillisellä vesijätöllä tarkoitetaan talo- ja tilajärjestelmän ulkopuolisia vesijättöalueita, jotka ovat syntyneet lupaan perustuneiden järvenlaskujen seurauksena. Erillisiä vesijättöjä on voinut syntyä vain ennen vuotta 1868. Senaikaisen lainsäädännön nojalla järven laskemiseen saattoivat osallistua muutkin kuin vesialueen omistajat, jotka saivat näin täyden omistusoikeuden laskemalla syntyneeseen vesijättöalueeseen.

Lähteet: Kiinteistönmuodostamislaki (554/1995) 38 ja 60 §, laki, sisältävä määräyksiä välirajasta vedessä ja vesialueen jaosta (31/1902, välirajalaki) 10 §
Additional Information
Kirjoittaja: Tuire Taina

Related Concepts

Sources

KarvinenP2005, s. 186–197

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 9.12.2022: Oikeustiede:vesijättö. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:vesijättö.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg