Oikeustiede:erityisen oikeuden kirjaaminen

  Tieteen termipankista

  erityisen oikeuden kirjaaminen

  erityisen oikeuden kirjaaminen
  Määritelmä kiinteään omaisuuteen tai käyttöoikeuteen kohdistuvan muun kuin omistus- tai panttioikeuden kirjaaminen lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin
  Selite

  Maakaaressa säännellään kiinteistöön tai vastaavaan kirjauksen kohteeseen kohdistuvien erityisten oikeuksien kirjaaminen eli rekisteröinti lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Erityisellä oikeudelle maakaaressa tarkoitetaan muuta kuin omistus- tai panttioikeutta.

  Erityisen oikeuden kirjaamisessa sovelletaan tyyppipakkoperiaatetta. Kirjaamiskelpoiset erityiset oikeudet on lueteltu tyhjentävästi laissa. Maakaaren mukaan kirjaamiskelpoisia ovat oikeustoimeen perustuvat vuokraoikeus tai muu käyttöoikeus, eläkeoikeus, metsänhakkuuoikeus ja oikeus ottaa maa-aineksia tai kaivoskivennäisiä tai muu niihin verrattava irrottamisoikeus. Erityistä oikeutta ei kuitenkaan voi kirjata, jos se on pysyvä tai voimassa jonkin kiinteistön tai alueen hyväksi tai jos se on perustettu kiinteistötoimituksessa tai muuten viranomaisen päätöksellä. Metsänhakkuuoikeus kirjataan olemaan voimassa enintään viisi vuotta ja irrottamisoikeus enintään 50 vuotta oikeuden perustamisesta lukien sekä käyttöoikeus enintään laissa säädetyn enimmäisajan. Lisäksi kirjata voidaan sopimus kiinteistön hallinnan jakamisesta, rakennusta tai laitetta koskevan oikeuden kirjaus sekä ainesosien ja tarpeiston määritys.

  Kirjaamisvelvollisuuden alainen on maanvuokraoikeus tai ja muu toisen maahan kohdistuva määräaikainen käyttöoikeus, kun oikeus on vapaasti siirrettävissä ja kun oikeuden haltijalla on oikeus rakentaa tai kun alueella on oikeuden haltijalle kuuluvia rakennuksia tai laitteita. Kirjaamisvelvollisuuden alainen käyttöoikeus on kiinnityskelpoinen.

  Erityisen oikeuden kirjaus voi kohdistua kiinteistöön tai kiinteistöjen yhteiseen alueeseen, määräalaan tai kirjaamisvelvollisuuden alaiseen käyttöoikeuteen.

  Samalla tavalla kuin lainhuudatus kirjaaminen vahvistaa erityisen oikeuden haltijan oikeudellista asemaa suhteessa sivullisiin.

  Käytetyt lähteet: Maakaari (540/1995), 14 luku ja 19:1
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Matti Ilmari Niemi

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  NiemiM2012, s. 374

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 24.4.2024: Oikeustiede:erityisen oikeuden kirjaaminen. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:erityisen oikeuden kirjaaminen.)