NiemiM2012

    Tieteen termipankista

    NIEMI, MATTI ILMARI: Maakaaren järjestelmä II. 2., uud. p., SanomaPro 2012