Oikeustiede:sivullissuoja

  Tieteen termipankista

  sivullissuoja

  sivullissuoja
  Määritelmä varallisuusoikeuden haltijan suoja sellaista tahoa vastaan, jonka kanssa kyseinen oikeudenhaltija ei ole sopimus- tai muussa vastaavanlaisessa oikeussuhteessa
  Selite Sivullissuoja jaetaan staattiseen ja dynaamiseen. Staattista suojaa annetaan oikeudenloukkauksia vastaan, ja sen tyypillisiä muotoja ovat esimerkiksi hallinnan palautus, vahingonkorvaus ja rangaistus. Staattisesta sivullissuojasta puhutaan, kun suojaa annetaan ulkopuolisten – eikä esimerkiksi sopimuskumppanin – suorittamia oikeudenloukkauksia vastaan. Dynaaminen suoja liittyy kompetenssin eli oikeudellisen määräämisvallan käyttöön. Dynaaminen sivullissuoja tarkoittaa oikeusperusteen sitovuutta sellaista henkilötahoa kohtaan, jonka kanssa kyseinen varallisuusoikeuden haltija ei ole sopimus- tai muussa vastaavanlaisessa oikeussuhteessa. Mikäli oikeusperuste sitoo sivullisia, sanotaan oikeudenhaltijan saavan dynaamista suojaa tässä henkilösuhteessa. Dynaamisen sivullissuojan piiriin kuuluu esimerkiksi kysymys luovutuksensaajan suojasta luovuttajan myöhempiä velkojia tai seuraajia vastaan.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Jarmo Tuomisto

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  Saarnilehto&al2012, TeporaJ2008

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 10.12.2023: Oikeustiede:sivullissuoja. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:sivullissuoja.)