Oikeustiede:metsänhakkuuoikeus

  Tieteen termipankista

  metsänhakkuuoikeus

  metsänhakkuuoikeus
  Määritelmä muulle kuin omistajalle kuuluva oikeus hakata kiinteistön tai alueen puustoa
  Selite

  Normaalisti metsänhakkuuoikeudesta sovitaan maanomistajan ja puutavaran ostajan välillä. Käytännössä kysymys on puutavaran myynnistä. Puutavaran myynti toteutetaan tällöin ns. pystykauppana. Tavanomaisen kauppasopimuksen mukaan ostaja saa hakata sopimuksessa määrätyllä alueella kasvavaa puustoa, jonka laatu ja määrä arvioidaan sopimuksessa. Usein hakkuualueet määritellään ja hakattava puutavara arvioidaan metsäsuunnitelman karttojen ja tietojen mukaan.

  Puutavaran pystykaupassa hakkuuaika sovitaan sekä alustava kauppahinta sovitaan ja lasketaan edellä mainittujen arvioiden perusteella. Hakkuu sovitaan tapahtuvaksi harvennus- tai avohakkuuna. Tavanomaisen käytännön mukaan osa kauppahinnasta maksetaan kaupanteon yhteydessä, ja loppuosa myöhemmin, puutavaran hakkuun ja sen yhteydessä tapahtuvan puutavaran mittauksen jälkeen. Mittaus osoittaa hakatun puutavaran määrän ja samalla lopullisen kauppahinnan määrän.

  Pystykaupan vaihtoehto on ns. hankintakauppa, jossa maanomistaja toimittaa myytävän puutavaran valmiiksi hakattuna lastauspaikalle ostajaa varten. Kysymys on tällöin irtaimen tavaran kaupasta, eikä metsänhakkuuoikeutta perusteta.

  Maakaaressa metsänhakkuuoikeus on kirjaamiskelpoinen erityinen oikeus. Kirjaamisen enimmäismääräaika on viisi vuotta. Kauppahinnan maksukäytännöstä johtuen puutavaran ostajat eivät normaalisti hae hakkuuoikeudelle kirjausta.

  Käytetyt lähteet: Maakaari (540/1995) 14:1
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Matti Ilmari Niemi

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  EIF-I, s. 516, WirilanderJ1979, s. 316, NiemiM2012, s. 397

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 18.5.2024: Oikeustiede:metsänhakkuuoikeus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:metsänhakkuuoikeus.)