Oikeustiede:kirjaaminen esineoikeudessa

  Tieteen termipankista

  kirjaaminen esineoikeudessa

  kirjaaminen esineoikeudessa
  Määritelmä Esineoikeudessa kirjaamisella tarkoitetaan esineitä tai niihin rinnastuvia varallisuuskohteita koskevien oikeussuhteiden merkitsemistä julkiseen rekisteriin. Tästä oikeussuhteiden kirjaamisesta on erotettava esineiden, kuten kiinteistöjen tai eri kulkuneuvojen, merkitseminen rekistereihin.
  Selite

  Kirjaaminen esineoikeudessa liittyy kirjaamisviranomaisen (tai vastaavan toimijan) ratkaisuun. Kirjaaminen luo julkisuutta ja rinnastuu tältä kannalta hallintaan.

  Kirjaamisella on merkitystä erityisesti kiinteistöoikeudessa, jossa kirjaamismerkintään liitetään monia kolmanteen ulottuvia oikeusvaikutuksia. Yksityisiä oikeussuhteita koskevat kirjaamismuodot ovat omistusoikeuden kirjaaminen eli lainhuudatus, kiinteistöpanttioikeuden perustamiseksi tarvittava kiinnitys sekä erityisen oikeuden kirjaaminen. Vain laissa määritellyt oikeustyypit ovat kirjaamiskelpoisia (kirjaamisoikeudellinen tyyppipakko). Kirjaamisrekisteriin (lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin) tehdään lisäksi merkintöjä erityislainsäädännön perusteella.

  Esineoikeudellinen kirjaaminen on tarkoituksenmukaista myös irtaimen omaisuuden osalta, jos hallintaan ei ole mahdollista tai aiheellista liittää oikeusvaikutuksia. Arvo-osuusjärjestelmän puitteissa arvo-osuustileille tulevat kirjattaviksi arvo-osuuksiin kohdistuvat oikeudet ja rajoitukset. Tiettyihin kulkuneuvoihin voidaan kirjaamisin vahvistaa velkakiinnitys. Yrityksen irtaimeen omaisuuteen on perustettavissa panttioikeus yrityskiinnityksen avulla. Tämä panttioikeusmuoto on poikkeuksellinen sikäli, että sen kohteena on vaihteleva kiinnityskelpoinen omaisuus kokonaisuutena, eivät yksittäiset yksilöidyt varallisuusobjektit. Vertailun vuoksi on syytä todeta, etta myös useat immateriaalioikeudet tulevat rekisteröitäviksi, ja ne ovat kelpoisia esimerkiksi panttikirjauksen kohteiksi.

  Esineoikeudellisen kirjaamismenettelyn keskeisiä periaatteita ovat täsmällisyys- ja laillisuusperiaatteet. Lähtökohta on, että niin kirjaamisen kohteiden kuin kirjattavien oikeuksienkin tulee olla täsmällisesti määrättyjä. Kirjaamisen muodolliset edellytykset on tutkittava viran puolesta.

  Moderniin kirjaamisjärjestelmään kuuluu julkisen luotettavuuden periaate, jolloin kirjaamismerkinnöillä on luotettavuusvaikutus niin positiivisessa kuin negatiivisessakin merkityksessä. Periaate on toteutettu arvo-osuuslainsäädännössä samoin kuin maakaaren (540/1995) myötä kiinteistöoikeudessamme.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Leena Kartio

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  Saarnilehto&al2012, s. 875-887

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 4.12.2023: Oikeustiede:kirjaaminen esineoikeudessa. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kirjaaminen esineoikeudessa.)