Oikeustiede:vuokra

  Tieteen termipankista

  vuokra

  vuokra
  Määritelmä Vuokra on sopimukseen perustuva käyttöoikeus, jonka esineen omistaja tai käyttöoikeuden haltija (vuokranantaja) on luovuttanut vastiketta vastaan toiselle (vuokralainen, vuokramies) määräajaksi tai toistaiseksi. Myös vastiketta kutsutaan vuokraksi.
  Selite

  Vuokra on rajoitettu esineoikeus, mutta sen perustuminen sopimukseen tuo osapuolten väliseen suhteeseen voimakkaan velvoiteoikeudellisen vaikutuksen. Vuokra eroaa lainasta vastikkeellisuuden osalta.

  Vuokra on jaoteltu vuokrakohteen mukaan irtaimen vuokraksi, huoneenvuokraksi ja maanvuokraksi käyttökohteen perusteella. Jaottelu ei välttämättä ole kattava, sillä kauppakaaren 13 luvun 1 §:n mukaan vuokran kohteena voi olla mitä tahansa. Asunnon, liikehuoneiston ja maan vuokrasta on omat lakinsa.

  Käyttöoikeuden luovuttaja on usein vuokraesineen omistaja, mutta esimerkiksi vuokrattaessa asunto-osakeyhtiössä olevaa huoneistoa vuokranantaja on osakkeiden omistaja, jolla on oikeus hallita huoneistoa, jonka asunto-osakeyhtiö omistaa. Vuokralainen saa vuokran kohteen hallintaansa. Hallinta on yleensä yksinomaista, mutta ei välttämättä.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Ari Saarnilehto

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  EIF-I, SaarnilehtoA2006

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 20.5.2024: Oikeustiede:vuokra. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:vuokra.)