Oikeustiede:erityinen oikeus

  From Tieteen termipankki

  erityinen oikeus

  erityinen oikeus
  Definition muu maa- tai vesialueeseen kohdistuva rajoitettu esineoikeus kuin lunastus- tai arvo-oikeus
  Explanation

  Lunastuslaissa ja maakaaressa on omaksuttu erityisen oikeuden käsite. Käsite ei ole yksiselitteinen. Laajassa merkityksessä erityinen oikeus viittaa toisen maa- tai vesialueeseen kohdistuviin käyttö-, irrottamis- ja eläkeoikeuksiin tie- ja rasiteoikeudet mukaan lukien.

  Pakkolunastamalla voidaan perustaa pysyvä tai määräaikainen erityinen oikeus, rajoittaa sitä tai lakkauttaa sellainen.

  Maakaaressa erotellaan maakaaren (540/1995) 14:1:n mukaan kirjaamiskelpoiset ja muut erityiset oikeudet. Ensiksi mainittujen sivullissuoja on jälkimmäisiä vahvempi. Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin voidaan kirjata oikeustoimeen perustuva vuokraoikeus tai muu käyttöoikeus, eläkeoikeus, metsänhakkuuoikeus, oikeus ottaa maa-aineksia tai kaivoskivennäisiä tai muu näihin verrattava irrottamisoikeus. Lisäksi voidaan tehdä eräitä maakaaren 14:3–5:ssä mainittuja kirjauksia. Pysyvää, kiinteistön tai alueen hyväksi tai kiinteistötoimituksessa tai viranomaisen päätöksellä perustettua oikeutta ei voi kirjata lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Muita kirjaamiskelvottomia erityisiä oikeuksia ovat oikeustoimeen perustuvat, kiinteistöön tai alueeseen kohdistuvat rasitteen luonteiset oikeudet sekä henkilön hyväksi perustetut, esimerkiksi kiinteistön rakennuksiin kohdistuvat oikeudet.

  Useimmat lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin kirjatut erityiset oikeudet ovat maanvuokraoikeuksia. Maanvuokra- tai muun määräaikaisen käyttöoikeuden haltija on lisäksi velvollinen kirjaamaan oikeutensa, kun oikeus saadaan siirtää kolmannelle maanomistajaa kuulematta ja kun oikeuden kohteena olevalla alueella on tai sille saadaan rakentaa oikeudenhaltijan rakennuksia tai laitteita.

  Kirjaamisvelvollisuuden alaiset maanvuokraoikeudet rakennuksineen muodostavat kiinteistöön verrattavan varallisuuden ja oikeuksien kohteen.

  Tie- ja rasiteoikeuksien sitovuus perustuu niiden perustamistoimitukseen. Nämä oikeudet merkitään kiinteistörekisteriin.

  Lähteet: maakaari 3:8, 14:1 ja 14:3-5 (540/1995), laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta 603/1977
  Additional Information
  Kirjoittaja: Matti Ilmari Niemi

  Related Concepts

  Sources

  NiemiM2012, Jokela&al2010

  References

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 26.9.2023: Oikeustiede:erityinen oikeus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:erityinen oikeus.)