Oikeustiede:käyttöoikeus

  Tieteen termipankista

  käyttöoikeus
  (pakkotoimi)

  käyttöoikeus
  Määritelmä viranomaisen päätökseen perustuva oikeus käyttää toisen aluetta tai muuta omaisuutta
  Selite

  Erilaisten kulkuväylien rakentaminen, johtojen ja linjojen sijoittaminen sekä erilaisten rakennushankkeiden toteuttaminen maa- tai vesialueella saattaa edellyttää toiselle kuuluvan alueen, laitteen tai rakennelman käyttämistä. Toisen alueen tai omaisuuden käyttäminen voi perustua joko asianosaisten väliseen sopimukseen tai pakkotoimen kohteena olevan tahon tahdosta riippumatta viranomaisen päätökseen (pakkotoimi). Käyttöoikeuksia voidaan perustaa yleistä etua, mutta myös yksityistä etua palvelevia hankkeita varten.

  Käyttöoikeuden sisältö määräytyy hankkeen laadun ja laajuuden perusteella. Asianosaiset voivat keskenään sopia hyvinkin erilaisista käyttöoikeuksista, mutta viranomaisen päätöksellä käyttöoikeus voidaan perustaa ainoastaan laissa yksilöityihin tarkoituksiin laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä. Käyttöoikeus voi olla joko määräaikainen tai pysyvä hankkeesta riippuen. Käyttöoikeus antaa saajataholle oikeuden käyttää aluetta päätöksessä määrätyllä tavalla, mutta ei sitä laajemmin. Käyttöoikeuden perustamisesta aiheutuvasta rajoituksesta aiheutuvasta vahingosta määrätään käyttöoikeuden perustamisen yhteydessä korvaus pakkotoimen kohteena olevalle taholle. Merkittävät käyttöoikeudet kirjataan yleensä kiinteistörekisteriin.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Jari Salila

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  EIF II, s. 445-447

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 20.5.2024: Oikeustiede:käyttöoikeus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:käyttöoikeus.)