Kielitiede:paikallissija

  From Tieteen termipankki

  paikallissija

  paikallissija
  Definition sija, jonka keskeinen merkitys on ilmaista olion sijaintia tai sijainnin muutosta fyysisessä tilassa
  Explanation

  Paikallissijat ovat sijoja, jotka ensisijaisesti ilmaisevat jonkin olion sijaintia tai sijainnin muutosta tilassa. Suomen paikallissijat ovat sisäpaikallissijat inessiivi, elatiivi ja illatiivi sekä ulkopaikallissijat adessiivi, ablatiivi ja allatiivi. Näiden sijojen lisäksi suomen paikallissijoihin lasketaan usein myös yleinen olosija essiivi ja yleinen tulosija translatiivi, vaikka nämä ilmaisevatkin ensisijaisesti tilaa ja sen muutosta. Lisäksi suomen paikallissijoihin voitaisiin lukea kääpiösija prolatiivi.

  Paikallissijat voidaan jakaa neljään ryhmään sen mukaan, minkälaista suhdetta olioiden välillä ne ilmaisevat. Staattista suhdetta ilmaisevat sijat ovat olosijoja, toiminnan alkupistettä ilmaisevat erosijoja, toiminnan loppupistettä ilmaisevat tulosijoja ja toiminnan reittiä ilmaisevat väyläsijoja. Ero- ja tulosijoja voidaan kutsua yhteisnimityksellä suuntasijat. Perusmerkityksensä, eli sijainnin tai sen muutoksen ilmaisemisen, lisäksi paikallissijoilla esiintyy usein myös abstraktimpia merkityksiä, kuten ajan, omistuksen tai sen muutoksen, välineen, tavan, materiaalin sekä kausatiivisten suhteiden (esim. syyn ja seurauksen) ilmaiseminen.

  Suomen ja uralilaisten kielten paikallissijasysteemeitä pidetään yleensä varsin suurina. Suomen ja useiden muiden itämerensuomalaisten kielten (esim. viro, vepsä) sekä esimerkiksi permiläisten kielten ja unkarin kohdalla väite pitää paikkansa, mutta useissa kielissä paikallissijoja on vähemmän. Muun muassa samojedikielissä (esim. tundranenesi, metsäenetsi) paikallissijoja on neljä, ja itäisissä saamelaiskielissä (esim. inarin- ja kildininsaame) vain kaksi. Maailman kielissä kolmi- ja nelijäseniset paikallissijasysteemit ovat yleisimpiä. Esimerkiksi useimmissa turkkilaiskielissä on kolme paikallissijaa (olo-, ero- ja tulosija), kun taas monissa Siperiassa puhutuissa kielissä, esimerkiksi keetissä, jukagiirissä ja tšuktšissa, sekä joissakin Australian ja Papua-Uuden Guinean kielissä, esimerkiksi wambayassa ja lavukalevessä, paikallissijasysteemiin kuuluu neljä sijaa (olo-, ero-, tulo- ja väyläsija).
  Additional Information
  VISK2008 Paikallissijoja ovat inessiivi, elatiivi, illatiivi, adessiivi, ablatiivi ja allatiivi. Ne ilmaisevat paikkaa, ts. sijaintia tai sen muutosta, esim. kaupungissa, kaupungilta, kaupunkiin, tilaa, esim. unessa, makuulta, sekä omistusta, välinettä, aikaa, tapaa tai syytä. Lisäksi paikallissijoihin lasketaan usein essiivi ja translatiivi, joita kutsutaan abstrakteiksi paikallissijoiksi. Ne ilmaisevat lähinnä tilaa (olla ~ toimia opettajana) tai sen muutosta (tulla onnelliseksi, valmistua opettajaksi. (» § 1235–.)

  Equivalents

  thaanakiiro stedosSuomen romanikieli
  local caseenglanti
  päiʹǩǩkasuskoltansaame
  lokalkasusnorja
  báikkikásuspohjoissaame
  lokalkasusruotsi

  Related Concepts

  Sources

  BartensR2000, DunnM1999, GeorgS2007, GrünthalR2015, Kenesi&Szécsényi2022, Kittilä&Laakso&Ylikoski2022, MaslovaE2003, MetslangH2022, NikolaevaI2014, NordlingerR1998, RießlerM2022, SieglF2013, TerrilA2003, Valtonen&Ylikoski&Aikio2022, YlikoskiJ2020

  References

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 26.9.2023: Kielitiede:paikallissija. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:paikallissija.)