Kittilä&Laakso&Ylikoski2022

    Tieteen termipankista

    Kittilä, Seppo, Johanna Laakso ja Jussi Ylikoski 2022: Case. Teoksessa Marianne Bakró-Nagy, Johanna Laakso ja Elena Skribnik (toim.) The Oxford guide to the Uralic languages s. 879–893. Oxford: Oxford University Press.