Valtonen&Ylikoski&Aikio2022

    From Tieteen termipankki

    Valtonen, Taarna, Jussi Ylikoski ja Ante Aikio 2022: Aanaar (Inari) Saami. Teoksessa Marianne Bakró-Nagy, Johanna Laakso ja Elena Skribnik (toim.) The Oxford guide to the Uralic languages s. 178195. Oxford University Press.