GrünthalR2015

    From Tieteen termipankki

    Grünthal, Riho 2015: Vepsän kielioppi. Apuneuvoja suomalais-ugrilaisten kielten opintoja varten XVII. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura.