VISK2008

    From Tieteen termipankki

    Hakulinen, Auli, Maria Vilkuna, Riitta Korhonen, Vesa Koivisto, Tarja Riitta Heinonen ja Irja Alho 2004: Iso suomen kielioppi. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Verkkoversio, saatavissa: http://scripta.kotus.fi/visk. URN:ISBN:978-952-5446-35-7