Kielitiede:tulosija

  Tieteen termipankista

  tulosija

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  tulosija
  Määritelmä paikallissija, joka ilmaisee jonnekin menemistä tai siirtymistä
  Selite Tulosija on nimitys paikallissijalle, joka ilmaisee siirtymistä johonkin paikkaan (vrt. olosija, erosija, väyläsija). Suomen tulosijat ovat illatiivi (esim. talo-on, venee-seen) ja allatiivi (esim. talo-lle, venee-lle). Myös niin kutsuttu yleinen tulosija translatiivi (kodi-ksi) on joskus tapana laskea suomen tulosijojen joukkoon, vaikka kyseinen sija ei varsinaisesti ilmaisekaan siirtymistä johonkin paikkaan. Myös muissa uralilaisissa kielissä esiintyy tulosijoja. Useimmissa kielissä tulosijoja on suomesta poiketen vain yksi. Tällaisia kieliä ovat muun muassa saamelaiskielet, esimerkiksi pohjoissaame ja inarinsaame, mari sekä samojedikielet, esimerkiksi tundranenetsi ja metsäenetsi. Mordvalaiskielissä ja permiläisissä kielissä esiintyy kaksi tulosijaa, ja unkarissa on useimmista muista uralilaisista kielistä poiketen kolme tulosijaa.
  VISK2008 Tulosija on yhteisnimitys niille paikallissijoille, jotka konkreettisessa merkityksessään ilmaisevat jonnekin menemistä tai siirtymistä. Tulosijoja ovat illatiivi ja allatiivi, abstraktimmassa mielessä myös translatiivi.

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  Aikio&Ylikoski2022, BartensR1999, BartensR2000, CreisselsD2011, Kenesi&Szécsényi2022, NikolaevaI2014, SaarinenS2022, SieglF2013, Valtonen&Ylikoski&Aikio2022

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 13.6.2024: Kielitiede:tulosija. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:tulosija.)