Kielitiede:kieliopillinen sija

  Tieteen termipankista

  kieliopillinen sija

  kieliopillinen sija
  Määritelmä sija, jota käytetään keskeisissä kieliopillisissa tehtävissä
  Selite

  Suomen kielen kieliopillisia sijoja ovat nominatiivi, genetiivi, partitiivi ja akkusatiivi. Niiden käyttö riippuu usein lauseen rakenteesta (toimivat keskeisten lauseenjäsenten, subjektin, objektin ja predikatiivin, sijoina).

  Vrt. semanttinen sija.
  Lisätiedot
  VISK2008 Kieliopillinen sija on yhteisnimitys nominatiiville, genetiiville, partitiiville ja akkusatiiville, joita käytetään keskeisissä kieliopillisissa tehtävissä: subjektissa, objektissa ja predikatiivissa (kullakin sijalla on muitakin tehtäviä). Nimityksen taustalla on myös se, että kieliopillisen sijan käyttö riippuu muita sijoja selvemmin lauseen rakenteesta. Esim. NP on nominatiivissa mm. perussubjektina (Hän on mukava) ja perussubjektittoman lauseen objektina (Osta se kirja, Sinun täytyy ostaa se); genetiivissä NP on mm. ollessaan perussubjektillisen lauseen yksiköllisenä objektina (Lapsi sai uuden aapisen) ja substantiivin etumääritteenä (kaupungin valot). (» § 1221–.)

  Erikieliset vastineet

  grammatical caseenglanti (English)

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 3.12.2023: Kielitiede:kieliopillinen sija. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:kieliopillinen sija.)