BartensR2000

    Tieteen termipankista

    Bartens, Raija 2000. Permiläisten kielten rakenne ja kehitys. Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia 238. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura.