Oikeustiede:ministerivastuu

  Tieteen termipankista

  ministerivastuu

  ministerivastuu
  Määritelmä valtioneuvoston jäsenen, ministerin, oikeudellinen vastuu virkatoimistaan ja ministerin tai koko hallituksen poliittinen vastuunalaisuus eduskunnalle.
  Selite

  Valtioneuvoston jäsenet eivät ole virkamiesasemassa eivätkä virkavastuussa päätöksistään ja muista toimenpiteistään ministerin tehtävässä. Ministerin oikeudellinen vastuu rajoittuu vain perustuslaissa lueteltuihin ns. ministeririkoksiin (PeL 116 §), ja eduskunnan päätettyä syytteen nostamisesta asia käsitellään valtakunnanoikeudessa valtakunnansyyttäjän toimiessa syyttäjänä.

  Ministerin ja koko valtioneuvoston poliittinen vastuu toteuttaa parlamentarismia: valtioneuvoston ja sen yksittäisen jäsenen tulee nauttia eduskunnan luottamusta (PeL 3 §). Jos ministeri tai koko valtioneuvosto menettää eduskunnan so. enemmistön, luottamuksen, syntyy ministeriä tai koko hallitusta koskeva erovelvollisuus. Valtioneuvoston puolesta eronpyynnön esittää pääministeri tasavallan presidentille. Valtioneuvoston tai yksittäisen ministerin on, saatuaan eduskunnalta *epäluottamuslauseen*, pyydettävä eroa, ja tasavallan presidentin on vapautettava hänet valtioneuvoston jäsenyydestä. Vaikka eronpyyntöä ei esittäisi, tasavallan presidentin on myönnettävä ero valtioneuvostolle tai ministerille.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  AhlaE1931, HidénM1970, JyränkiA1976, Jyränki&Husa2012, KastariP1977, PuhakkaYW1923, SaraviitaI2012, VaarnasM1975

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 24.4.2024: Oikeustiede:ministerivastuu. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:ministerivastuu.)